Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële resultaten

De financiële resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam waren goed in 2021. Onze omzet groeide met 2,6% naar 772,7 miljoen euro (2020: 753,3 miljoen euro). De contractopbrengsten uit terreinverhuur stegen vooral door het in lijn brengen van enkele bestaande contracten met de huidige marktprijs. De zeehavengeldopbrengsten namen toe als gevolg van een hoger overslagvolume.

Onze operationele lasten waren 5,5% lager in vergelijking met vorig jaar, voornamelijk door lagere uitgaven tijdens de COVID-19-pandemie en een hoge mate van kostenbewustzijn. Ons resultaat voor belasting bedroeg 273,6 miljoen euro en nam daarmee toe met 1,1% ten opzichte van 2020. Het resultaat na belastingen kwam uit op 247,2 miljoen euro.

In 2021 bedroegen onze totale bruto investeringen 226,3 miljoen euro. De realisatie kwam onder ons investeringsniveau van 2020 (265,8 miljoen euro) uit. 

Ratio's voldoen aan de normwaarden

Het Havenbedrijf Rotterdam stuurt op een financiële positie passend bij tenminste een A-rating om de investeringsambities waar te maken en bij onverwachte tegenwind bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. Wij vullen onze financiering in met een mix van leningen en kapitaalmarktproducten. De belangrijkste financiële ratio’s die wij volgen zijn: nettoschuld ten opzichte van de EBITDA, de solvabiliteit en de interest coverage ratio. Alle ratio’s voldoen ruim aan de normwaarden, zoals opgenomen in de financieringscontracten.

Deel deze pagina: