Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ontwikkelingen goederenoverslag

In 2021 bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 468,7 miljoen ton, een groei van 7,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks dat we nog steeds in de COVID-19-pandemie zitten, herstelde de overslag bijna tot het niveau van 2019 (469,4 miljoen ton).

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2021

2020

Verschil (aantal)

Verschil (%)

Droog massagoed

78.707

63.798

14.909

23,4%

Nat massagoed

204.589

191.986

12.603

6,6%

Totaal massagoed

283.296

255.784

27.512

10,8%

Containers

154.485

151.060

3.425

2,3%

Breakbulk

30.928

29.963

965

3,2%

Totaal stukgoed

185.413

181.023

4.390

2,4%

Totaal overslag

468.709

436.807

31.902

7,3%

Totaal in aantallen containers

8.896.425

8.436.240

460.185

5,5%

Totaal in aantallen TEU

15.299.970

14.349.446

950.524

6,6%

De tabel met daarin de overslag per goederensoort vindt u hier.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed bedroeg 78,7 miljoen ton, een groei van 23,4% ten opzichte van 2020. Op agribulk na nam de overslag van alle goederensoorten binnen droog massagoed toe. Agribulk daalde doordat de aanvoer van graan en mais afnam door de aanwezigheid van bestaande voorraden. IJzererts steeg omdat de productie van staal toenam. De toename in de overslag van kolen kwam onder andere door de strenge winter van begin 2021, de sterk gestegen gasprijs en de daling van de windproductie. Ook de kolenoverslag nam toe door een onverwachte samenloop van omstandigheden: sterk gestegen gasprijs, relatief weinig stroomproductie met wind en een grote vraag vanuit de Duitse staalindustrie naar cokeskolen. 

Nat massagoed

In 2021 is er 204,6 miljoen ton nat massagoed overgeslagen. Een toename van 6,6% ten opzichte van 2020. De overslag van ruwe olie nam toe doordat de raffinagevolumes hoger zijn en de totale vraag naar olieproducten steeg. De overslag van olieproducten groeide door meer aanvoer van stookolie uit Rusland. Raffinaderijen in Rotterdam kochten stookolie in vanwege de gunstige prijs en lagere beschikbaarheid van zware en zwavelrijke ruwe olie. Meer vraag vanuit de chemische industrie leidde tot een stijgende import van nafta. Bij de overslag van gasolie/diesel was er sprake van minder import en meer export. Zo is er meer naar de Verenigde Staten getransporteerd, onder andere vanwege de extreme kou daar. De overslag van kerosine daalde flink door de lage vraag.

De overslag van LNG (vloeibaar aardgas) nam toe met 12,4% ten opzichte van 2020. Deze toename komt doordat de hoge gasprijs meer spotladingen naar Europa en dus ook Rotterdam trokken. Een goede ontwikkeling is dat Hapag Lloyd één van haar grote containerschepen heeft omgebouwd om te gaan varen op LNG.

Containers

In december bereikten we het recordaantal van 15 miljoen TEU containeroverslag in de Rotterdamse haven. Het is de eerste keer dat een Europese haven door deze magische grens breekt.

De overslag van containers kende door de uitbraak van COVID-19 een dip, maar herstelde snel in Rotterdam. De overslag van containers (in tonnen) nam in 2021 toe met 2,3%. De economie herstelde, mede als gevolg van hogere bestedingen van consumenten. De toegenomen vraag naar consumentengoederen, in combinatie met verstoringen in de logistieke ketens (onder andere door stremming Suezkanaal, COVID-19-uitbraak en lockdown in enkele Chinese havens) zorgde mondiaal voor vertragingen en hoge vrachttarieven. Ook Rotterdam had te maken met deze logistieke uitdagingen.

Gemeten in de standaardmaat TEU nam de containeroverslag toe met 6,6%. De extra groei in TEU ten opzichte van tonnen komt door het dalende gewicht van volle containers. Reden hiervoor is dat rederijen met de huidige bezettingsgraad van schepen liever geen heel zware containers vervoeren, omdat er werd ingezet op maximale benutting van de schepen. Hierdoor zagen we ook een toename van overslag van lege containers. 

De ECT terminal op Maasvlakte

Suez-stremming

Bij veel mensen staat het nog helder op het netvlies. De ‘Ever Given’, een van de grootste containerschepen ter wereld, kwam dwars vast te liggen in het Suezkanaal. Het zorgde bijna een week voor een blokkade, met grote filevorming tot gevolg. Van de grote hoeveelheid schepen die moesten wachten, hadden er 64 Rotterdam als bestemming, waaronder de Ever Given. Het Havenbedrijf Rotterdam startte direct proactief overleg met alle betrokken partijen (rederijen, containerterminals, binnenlandse terminals, achterland vervoerders) om te bekijken hoe de – na het lostrekken van de Ever Given - aanzwellende stroom van schepen zo soepel mogelijk kon worden afgehandeld.

De Ever Given blokkeert het Suezkanaal
Rob Bagchus: ‘Onze medewerkers zijn 24/7 bezig om de stroom in beweging te houden’

Rob Bagchus is verantwoordelijk voor Public Affairs & Public Relations bij Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT). Dit bedrijf exploiteert in Rotterdam de ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal, beide gelegen op de Maasvlakte. De stranding van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal vergde onder meer veel van de planners van ECT. ‘We zijn Rotterdammers, handen uit de mouwen dus.’

Wat waren de gevolgen van de Suez-crisis?

Het containerschip de Ever Given was op weg naar onze terminal. Toen we het bericht van de stranding hoorden (23 maart), had niemand nog een idee hoelang het ging duren. Na het vlottrekken op 29 maart drong de impact van dit incident pas goed door. De afhandeling van de file aan schepen die achter de Ever Given was ontstaan, zou veel improvisatievermogen vergen. Bovendien moesten we ook rekening houden met de stroom containers van en naar het achterland. We wisten niet wanneer schepen zouden komen om de lading op te halen. De supplychain was al behoorlijk fors in de war als gevolg van COVID-19 en daar kwam de Suez-crisis nog een keer bovenop.’

Voor welke aanpak kozen jullie?

‘Als de terminal te vol loopt met containers, komt de terminal stil te liggen. Stack- of yardmanagement luistert dan ook zeer nauw. We hebben maatregelen getroffen om de hoeveelheid containers in beweging te houden. Ten aanzien van de aanvoer van containers uit het achterland waren wij gedwongen ons strikt te houden aan de door ons gehanteerde aanlevertijden. Het piepte en kraakte in de logistieke keten en soms was het spannend. Op een gegeven moment begonnen de schepen van de Suez-file binnen te lopen. Een situatie die we niet eerder in deze vorm hadden meegemaakt. Onze planners waren 24/7 bezig met het maken van steeds nieuwe planningen bij steeds wisselende vaarschema’s om de flow op gang te houden. Uiteindelijk hebben we ook de lading van de Ever Given afgehandeld. Rederij Evergreen liet gebak bezorgen, een mooi gebaar.’

Hoe was de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam?

‘Alle partijen in de logistieke keten actueel op de hoogte houden, was in deze bijzondere omstandigheden van groot belang. Gelukkig wisten we elkaar snel te vinden. Net als tijdens het begin van de COVID-19-pandemie vormden we een overleggroep. Uiteraard was ook het Havenbedrijf Rotterdam daar nauw bij betrokken. Om transporteurs, verladers en andere marktpartijen actueel inzicht te bieden in de aankomsttijden van schepen, ontwikkelde Portbase, dochter van het Havenbedrijf Rotterdam, samen met de deepsea terminals een real-time digitaal overzicht van de aankomsttijden van de deepsea schepen. Tevens werden met Rijkswaterstaat en ProRail afspraken gemaakt over een ongestoorde doorloop van de achterlandmodaliteiten; dus geen belemmerende werkzaamheden aan weg of spoor. Het is goed gegaan. Wat niet wegneemt dat er nog steeds druk staat op de supplychain. Dat komt door een combinatie van oorzaken en gevolgen, zoals COVID-19, de onbalans van containers, een groter aanbod, personeelstekorten en sluitingen van Chinese havens. Werk aan de winkel dus.’

Marktaandeel containers

Met een marktaandeel van 32,0% (tot en met het derde kwartaal, op basis van TEU) zijn we marktleider in de Hamburg–Le Havre range. In vergelijking met 2020 (tot en met het derde kwartaal: 32,1%) nam ons marktaandeel licht af. In vergelijking met onze grootste concurrenten blijven wij het goed doen. 

Breakbulk

De totale breakbulkoverslag in 2021 is 30,9 miljoen ton. Een toename van 3,2% ten opzichte van 2020. De roll-on-roll-off overslag lag boven het niveau van vorig jaar doordat de vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk weer hersteld is tot pre-Brexit niveau. De overslag van het overig stukgoed nam toe met 15,2%. De hoge energiekosten voor smelterijen leidden tot meer import van non-ferro metalen, zoals aluminium. Ook werd meer staal geïmporteerd omdat Europese fabrieken de vraag niet konden bijhouden.

Deel deze pagina: