Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Cybersecurity 

Het afwikkelen van scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Veiligheidsdiensten in Nederland beschouwen de mogelijke digitale verstoring en sabotage van de vitale infrastructuur als een van de grootste cyberdreigingen voor Nederland en zijn bondgenoten. Als onderdeel van de vitale infrastructuur houdt het Havenbedrijf Rotterdam ook rekening met verstorende en saboterende acties. Om die reden investeren we volop in cybersecurity met als doel om de beveiliging van de ICT en OT (Operationele Techniek) systemen op een niveau te brengen en te houden dat past bij een wereldhaven, die een belangrijk onderdeel is van de vitale infrastructuur van Nederland. Dit doen we onder meer door het treffen van technische maatregelen om onze infrastructuur te beschermen tegen aanvallen, door de belangrijkste herstelprocedures te testen en door het vergroten van het bewustzijn onder medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam.

Haven Cybermeldpunt

Bij het Haven Cybermeldpunt kunnen bedrijven melding maken van IT-verstoringen met een effect op het aan- en afmeren van schepen, overslag van goederen of de veiligheidsmaatregelen in het kader van de Havenbeveiligingswet. Voor ISPS-plichtige bedrijven geldt een meldplicht. We moedigen andere bedrijven aan dit vrijwillig te doen. In 2021 ontving het Haven Cybermeldpunt meerdere meldingen. In reactie hierop hebben we maatregelen getroffen om de doorgang van scheepvaart- en wegverkeer te waarborgen.

FERM

In 2021 is het Port Cyber Resilience programma FERM omgevormd naar een zelfstandige organisatie die actief cyberweerbaarheidsdiensten aanbiedt aan de bedrijven in de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam is samen met partners (politie, Deltalinqs, de gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) actief betrokken bij de verdere professionalisering van FERM.

Vergroten bewustzijn medewerkers

Het Havenbedrijf Rotterdam kreeg in 2021 te maken met zogeheten high-cyberincidenten (een ongewone/opvallende activiteit met mogelijk grote risico’s voor onze digitale informatie) op de IT-omgeving. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden is een foutje snel gemaakt. Geen van deze incidenten leidde tot schade. Het geeft wel aan dat onze IT-infrastructuur een interessant doelwit is voor cybercriminelen. Daarom wapenen we ons tegen aanvallen van buiten. Afgelopen jaar lanceerden we een verplichte e-learning op cyberveiligheid voor alle medewerkers om onze medewerkers alerter te maken. Verder doen we phishing acties en testen we tegen ransomware-aanvallen. 

Aan het werk op de Verkeerscentrale Rotterdam
Deel deze pagina: