Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondermijnende criminaliteit

Drugscriminaliteit in de haven was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijke opgave die formeel buiten de verantwoordelijk van het Havenbedrijf Rotterdam valt. De ondermijnende criminaliteit staat echter hoog op onze agenda, we willen dit niet in onze haven. Dat is in het belang van de integriteit, de veiligheid en de concurrentiepositie van de haven. Wij willen niet dat criminelen misbruik maken van de haven. We werken samen met verschillende partijen in de haven om de veiligheid te waarborgen en de drugscriminaliteit tegen te gaan. Wij ondersteunen het bedrijfsleven, brancheorganisaties, gemeente Rotterdam en opsporingsautoriteiten, zoals politie, douane en FIOD in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Zo toetsen we het klantontwerp van nog in te richten bedrijfsterreinen op fysieke veiligheid en pakken we ongewenste aanwezigheid aan met behulp van slimme technologie. We beveiligen bijvoorbeeld terreinen met camera's. Binnen het project ‘Ken je Klant’ werken we nauw samen met de Zeehavenpolitie en de gemeente Rotterdam om de integriteit van nieuwe en/of potentiële klanten beter te beoordelen en/of te monitoren. 

Burgemeester Aboutaleb zette in september een trainingstour van het Programma Integere Haven officieel in gang. Het Havenbedrijf Rotterdam is een van de initiatiefnemers van dit programma. De trainingen vinden plaats in een speciaal hiervoor ingerichte trainingscontainer om de weerbaarheid van werknemers in de haven tegen drugsronselaars te vergroten. Veertig bedrijven en circa 4.000 medewerkers nemen deel aan de trainingen. Door de strenge COVID-19-maatregelen lagen de trainingen in 2021 lange tijd stil. 

Jan Janse: ‘Samenwerken is cruciaal voor de bestrijding van drugscriminaliteit’

Jan Janse is sinds 2014 districtschef van de Zeehaven, in de volksmond Zeehavenpolitie genoemd. Zijn werkgebied en dat van zijn 350 mensen loopt van de Sluisjesdijk tot Maasvlakte 2. Hij vindt het de mooiste politieplek van Nederland, vindt het fijn om nog dagelijks te leren en geniet van het brede netwerk. Dat laatste is heel belangrijk voor de bestrijding van de drugscriminaliteit in de haven.

Wat is het probleem met drugscriminaliteit?  

‘We namen heel lang ongeveer 5.000 kilo drugs per jaar in beslag. In 2018 werd dat ineens 22.000, in 2019 liep dat op naar 33.000 kilo. Dat werd 42.000 in 2020 en in 2021 groeide dit door tot 62.000 kilo. De stijging is groot, we onderscheppen ook meer omdat we onze acties intensiveren. Criminelen verdienen er ontzettend veel geld mee en dat zien we terug in het straatbeeld. Er komen bijvoorbeeld steeds meer dekmantelbedrijfjes om het drugsgeld wit te wassen. Ze betreden ook steeds vaker de horecamarkt, waardoor bonafide ondernemers worden weggedrukt. Dat zijn voorbeelden van ondermijnende activiteiten.’

Hoe kunnen we de ondermijnende activiteiten het beste aanpakken?

‘Voor het invoeren van drugs in de haven heeft de crimineel vier dingen nodig. Ten eerste een drugsnetwerk. Die rollen we regelmatig op. Probleem: als dat bij één is gelukt, ontstaan er weer twee nieuwe. Ten tweede moeten de criminele netwerken elkaar kunnen vertrouwen. Dat kunnen wij op onze beurt ondermijnen door bijvoorbeeld hun onderlinge telefoonverkeer te kraken. Op dat terrein boeken we belangrijke vooruitgang. Ten derde proberen ze steeds meer invloed te krijgen binnen de logistieke keten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het omkopen van medewerkers van bedrijven. Ten vierde constateren we het afschermen met behulp van dekmantels. Op de laatste twee punten zoeken we nadrukkelijk samenwerking met onze partners in de haven.’

Hoe is de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam?

‘Ik ben heel blij met de inzet van het Havenbedrijf Rotterdam. Het was de Havenmeester die heel lang geleden vond dat er een politie in de haven moest komen om de ladingdiefstallen aan te pakken. Ook dat schept een band. Samen kijken we heel nauwkeurig naar nieuwe toetreders. Via een verplichte intake krijgen we al veel informatie. We zijn samen ook alert op misdragingen. Dit leidde bij een bedrijf – in nauw overleg met de desbetreffende directie – tot het opschonen van het personeelsbestand, intensieve trainingen van de medewerkers en het ophangen van camera’s. Het aantal incidenten daalde er heel snel tot nul. Die gerichte aanpak rollen we nu uit in de hele haven.’

Deel deze pagina: