Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid binnen de eigen organisatie

COO Boudewijn Siemons: ‘Voor mij betekent veiligheid dat we er samen voor zorgen dat iedereen aan het einde van de dag of dienst weer veilig thuis komt. Toch raken mensen soms gewond, op kantoor, op onze projecten en tijdens reizen. Ik geloof dat alle ongelukken kunnen worden voorkomen. Door even na te denken voor we beginnen, door systematisch te werken en door eenvoudigweg regels te volgen, zoals de zeven Life Saving Rules die we binnen het Havenbedrijf Rotterdam kennen.’

Deze afspraken over veiligheid zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid binnen de eigen organisatie. Het gaat vooral om houding en gedrag. Binnen afdelingen werken we continu aan het verbeteren van processen. Op steeds meer plekken zien we het effect van de veiligheidscampagne 'Neem de tijd voor veiligheid'. In 2021 is een aparte afdeling Safety ingericht, die vanaf het eerste kwartaal 2022 operationeel is. Ook werkten we verder aan het Veiligheidshuis.

Het verzuim door ongevallen bij ons personeel meten we door Lost Time Injury Rate (LTIR). In 2021 kwam de LTIR uit op 0,42, dat is binnen de norm van 1,0. In 2020 was de LTIR 2,2. 

Deel deze pagina: