Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid op projecten

Ons veiligheidsbeleid is gericht op het creëren van een proactieve veiligheidscultuur, die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert hierbij het 'Veiligheidshuis' dat is gefundeerd op drie pijlers: hardware, software en mindware. Om dit veiligheidsbewustzijn verder te bevorderen, coördineert het Havenbedrijf Rotterdam samen met opdrachtgevers safetywalks en veiligheidsinspecties. Ervaringen, tips en verbetermogelijkheden delen we. In 2021 vonden er 33 safetywalks plaats. Vanwege COVID-19 werden de safetywalks met kleinere groepen gelopen. Een bijzonder initiatief in 2021 was het oprichten van het Platform Veiligheid. Dit doen we samen met Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers. Tijdens de bijeenkomsten staan diverse veiligheidsaspecten centraal. 

Veilig aan het werk op de kade
Deel deze pagina: