Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendige organisatie 

We streven naar een betrokken, gezonde en diverse werkomgeving. Dat is de basis om het beste uit onszelf te halen, waardoor we sneller en wendbaarder op actuele thema’s en vragen van onze klanten kunnen inspelen. We gaan nog een stap verder. Ten eerste investeren we in en faciliteren we de groei van onze medewerkers met diverse interne opleidingstrajecten en onze Port Academy. Ten tweede werken we aan een omgeving waarin een veilige, open cultuur en efficiënte processen de basis vormen. Ten derde investeren we in wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tot slot zetten we ons in op het gebied van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Daarmee helpen we onze 1.263 medewerkers maximaal toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten en aan de kwaliteit van de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf Rotterdam KPI toekomstbestendige organisatie. Bevlogenheid en betrokkenheid

Betrokken en bevlogen cultuur

We streven naar betrokken en bevlogen medewerkers. Om dat te meten, voeren we geregeld een medewerkersonderzoek uit. Dit onderzoek bevat een algemeen deel gericht op de organisatie en specifieke vragen die te maken hebben met het team waarin een medewerker werkzaam is. In het najaar van 2021 gaf met 49,1% bijna de helft van de medewerkers aan betrokken en bevlogen te zijn – een stijging sinds de meting in september 2020 (48,2%). Met deze score bevindt het Havenbedrijf Rotterdam zich in het top kwartiel van de industriebenchmark. 

Collega’s ervaren bijvoorbeeld meer werkdruk. De voordelen van thuiswerken als gevolg van COVID-19 (een verbetering in de werk-privé-balans en toegenomen mate van autonomie) vangt dit deels op. De meest genoemde verbeterpunten zijn de besluitvormingsprocessen en de samenwerking tussen verschillende afdelingen. 

Go Flex - Hybride werken

Een gevolg van de COVID-19-pandemie was dat ons kantoorpersoneel thuis moest werken. We hebben ervaren dat dit goed kan. We kunnen thuiswerken en de Rotterdamse haven door laten draaien. Onze medewerkers bleven betrokken en bevlogen. Ze gaven bij het corona-gerelateerde medewerkersonderzoek positieve feedback terug over onder andere de mogelijkheid om op afstand te werken, de samenwerking met collega's en de inspanning van collega's. 

We willen het beste van twee werelden verenigen. Wie het werk vanuit kantoor én huis kan doen, moet niet meer thuiswerken, maar mag thuiswerken. Wie wil samenwerken, creatief wil sparren of behoefte heeft aan contact met collega’s, werkt vanuit kantoor. We noemen het Go Flex! De randvoorwaarde is dat kantoormedewerkers gemiddeld 40% vanuit huis werken en 60% vanuit kantoor. Deze hybride vorm van werken is door de COVID-19-maatregelen van de overheid in 2021 nog niet in de praktijk gebracht.

Go Flex! in de praktijk
Saskia Bolleboom: ‘Ook via het scherm kun je het bedrijf leren kennen’

Saskia Bolleboom is bij het Havenbedrijf Rotterdam manager Legal Operations en leidinggevende van het team bestuurlijke ondersteuning, waaronder het directiesecretariaat. Ze trad op 1 september 2021 in dienst, midden in coronatijd. Bijna volledig thuis werken is het devies, tenzij het echt niet anders kan. Hoe leer je in zo’n situatie het bedrijf en je collega’s kennen?

Wat houdt jouw functie bij het Havenbedrijf Rotterdam in?

‘Bij mijn vorige werkgever hield ik me bezig met het optimaliseren van processen rond het werk van advocaten. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar maken van digitale juridische kennis en informatie of het ondersteunen van juridische processen met digitale tools. Advocaten richten zich terecht het liefst volledig op de klant en de juridische inhoud, mijn team en ik zorgden ervoor dat dit kon. Hier doe ik eigenlijk hetzelfde, maar mijn rol is nog diverser. Ook hier zorg ik voor het digitaal stroomlijnen van de juridische papierwinkel en werkprocessen, geef ik leiding aan het team bestuurlijke ondersteuning, waaronder het directiesecretariaat en zit ik in een werkgroep die samen met betrokkenen van allerlei afdelingen ons zogeheten operating model opnieuw vormgeeft. Dat is de manier waarop wij als bedrijf werken en hoe processen, mensen, techniek en data met elkaar samenhangen en ondersteund worden door slimme technieken.’

Welk beeld had je van het Havenbedrijf Rotterdam?

‘Ik heb me vooraf goed in de organisatie verdiept. In eerste instantie zag ik vooral een bedrijf dat ervoor zorgt dat alles in de haven goed verloopt. Ik was verrast door het feit dat de rol veel breder is, waardoor de maatschappelijke meerwaarde ook groter is. Dat vind ik een belangrijk pluspunt. Vervolgens ging ik op zoek naar indicatoren die iets over de sfeer van het bedrijf vertellen. Uiteindelijk beslis je wederzijds op basis van gesprekken, de klik was en is goed.’

Hoe was het om in coronatijd aan je nieuwe baan te beginnen?

‘Dat was bijzonder, ook het feit dat de sollicitatieprocedure volledig online was. In mijn werk is het leuk om op verschillende snijvlakken te opereren en te ontdekken hoe processen lopen. Maar hoe richt je dat in als je op afstand van elkaar werkt? Gelukkig was er een kennismaking met de directe collega’s op kantoor. Er kwam al snel veel op mijn bord te liggen, inclusief namen bij onderwerpen. Vervolgens zocht ik ruimte in agenda’s en legde contact via teams of telefoon. Ik vond het fijn om te merken dat mensen altijd de tijd namen om mij zo goed mogelijk te informeren en soms zelfs ook meer vertelden over hun werk en de organisatie. Je leert elkaar kennen en de online contacten zorgden er ook voor dat ik een steeds beter beeld van de organisatie kreeg.’

Wat is de ideale werksituatie?

‘De beleving op kantoor is anders omdat je ook non-verbale signalen opvangt. In de loop van 2021 leek het erop dat we weer meer naar kantoor zouden gaan. Dat paste prima in het door de organisatie gekozen hybride werken: stapsgewijs naar 40% thuis- en 60% op kantoor werken. Dat lijkt mij ideaal. Tijdens een speciale week kwamen we in groepen naar kantoor. Ik zag ik één keer heel veel nieuwe mensen, die heel blij waren om elkaar weer fysiek te zien. Dat zegt veel over de sfeer en cultuur van het bedrijf. Thuis werken biedt natuurlijk ook voordelen. Het is mijn ervaring dat de productiviteit er niet onder leidt, je profiteert van het ontbreken van reistijd en privé en werk zijn beter te combineren. Het is wel zaak om elkaar goed in de gaten te houden. Niet iedereen vindt het fijn om bijna alleen maar thuis te werken. Gelukkig is daar veel aandacht voor. Ook dat zegt veel over deze organisatie.’

Vitaliteit en ziekteverzuim

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten. Binnen duurzame inzetbaarheid is vitaliteit dan ook een belangrijke pijler. We hebben verschillende mogelijkheden en regelingen om de fysieke en mentale fitheid te vergroten. Zo kunnen medewerkers een fiets kopen onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden.

In 2021 was het ziekteverzuim 3,80% (DHMR 5,09% en overig 3,07%) en daarmee onder onze norm van 3,98%. Het percentage is gedaald ten opzichte van 2020, toen was het ziekteverzuim 4,08%. 

Deel deze pagina: