Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Wendbare organisatie en processen  

Lean/Agile

Op het gebied van digitalisering heeft het Havenbedrijf Rotterdam stappen gemaakt om meer integraal te sturen op ontwikkeling van producten en diensten voor onze klanten. Daarmee vergroten we ook de ‘ease of doing business’. We maken een overstap van denken in systeemoplossingen naar integrale en samenhangende dienstverlening met gebruik van digitale infrastructuur, zoals Portbase. Lean/Agile werken en samenwerken is hierbij het uitgangspunt. De digitale teams stemmen continu af met de gebruikers vanuit het streven om zoveel mogelijk klantwaarde en bedrijfswaarde te creëren. De teams werken in kleine stapjes aan digitale oplossingen om flexibiel in te spelen op veranderingen in de markt. Ze opereren in hoge mate zelfsturend met mandaat en heldere kaders. Hiermee willen we de slagvaardigheid van de organisatie vergroten.

Voor de interne bedrijfsvoering bestaat ons programma met de naam Digital Operational Excellence (DOE). Een speciale werkgroep geeft samen met betrokkenen van allerlei afdelingen het zogeheten operating model opnieuw vorm. Dat is de manier waarop wij als bedrijf werken en hoe processen, mensen, techniek en data met elkaar samenhangen en ondersteund worden door slimme technieken.

Value Streams optimaliseren logistieke ketens

Om de kansen van digitalisering te benutten voor het verbeteren van de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam en daarmee waarde te creëren voor partijen die zaken doen in en via Rotterdam, heeft het Havenbedrijf Rotterdam 'digitaal' toegevoegd aan haar business development. Zogenoemde Value Streams focussen op het optimaliseren van (delen van) de logistieke ketens waarin wij een initiërende en aanjagende rol willen spelen. Binnen Value Streams werken we in multidisciplinaire teams. Doel is het optimaliseren van de Port Call, het optimaliseren van de Inland Call, vergroten van de internationale connectiviteit van Port of Rotterdam en het transparant maken van de supplychain via de haven van Rotterdam.

Deel deze pagina: