Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verbinding stad en haven

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt de haven met aandacht voor kwaliteit en omgeving. Dat betekent groei, maar wel in balans. Het is voor onze klanten in de haven belangrijk dat het woon- en leefklimaat in de regio van hoog niveau is. We willen eventuele negatieve effecten op de omgeving voorkomen en de positieve effecten op economie en werkgelegenheid stimuleren. Aanpassingsvermogen, voldoende ruimte en een scherpe strategie gericht op innovatief vermogen, zijn belangrijk voor het Havenbedrijf Rotterdam. Net als verbreding van het portfolio en versterking van het vestigingsklimaat. Allemaal gericht op het verder ontwikkelen en vernieuwen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex, de stad Rotterdam en de regio. De hoofdopgaven zijn:

  • Economische transitie: digitalisering, energie- en grondstoffentransitie en veranderende handelsstromen;

  • Sociale transitie: verandering van beroepen en vaardigheden;

  • Attractieve regio: compact, concurrerend, gezond en groen.

Ruimte voor transitie

De haven staat voor grote uitdagingen om vitaal en competitief te blijven. De schaalvergroting in de logistiek, de impact van digitale technologieën en de transitie naar duurzame energie stellen hoge en deels nog onbekende eisen aan het haven- en industriecomplex. Een succesvolle transitie is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van milieugebruiksruimte. Juist in de transitie heeft de haven fysieke ruimte en milieuruimte nodig. De komende jaren zullen bestaande en nieuwe bedrijven namelijk naast elkaar functioneren. Bestaande industrie is onmisbaar voor werkgelegenheid, maar moet wel innoveren om hun footprint verkleinen. In de praktijk zien we dat ook hierdoor de druk op de beschikbare fysieke ruimte en milieugebruiksruimte toeneemt. Dit vraagt om een goede balans tussen beide voor de ontwikkeling van het haven- en industriecomplex, goede bereikbaarheid, ruimte voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en voor een groeiend stedelijk gebied. Dit bereiken we door intensief samen te werken met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s. Op die manier kunnen we ook in de toekomst samen economische en maatschappelijke waarde creëren.

Zicht op de Waalhaven en de Nieuwe Maas
Deel deze pagina: