Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Weg

Ongeveer 70% van de containers gaat over de weg naar een locatie in de regio, waarna de lading verder richting het achterland gaat (onderzoek 2020). Door de toename van e-commerce en ontwikkelingen in de logistiek is het aantal districenters in de haven de afgelopen jaren sterk toegenomen en wordt de bereikbaarheid van de haven voor distributiegeoriënteerd vrachtverkeer belangrijker. Daarnaast is bereikbaarheid over de weg van groot belang voor de werknemers en dienstverleners in de haven.

Beperken hinder vanwege grote onderhoudsprojecten 

De bereikbaarheid over de weg staat de komende jaren onder druk door de grote onderhoudsopgaven rondom het haven- en industriecomplex. Dit leidt tot tijdelijk verminderde beschikbaarheid van belangrijke oeververbindingen in de regio door onverwachte uitval van assets. We streven er met de betrokken partijen naar deze impact zoveel mogelijk te beperken en te spreiden. Met de regiopartners en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkten we aan een nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB), die als doel heeft de hinder te beperken en gebruik van alternatieven te stimuleren.

Verduurzaming wegverkeer

Naast het stimuleren van het gebruik van spoor en binnenvaart, maken we in de haven samen met partners ook plannen voor een (elektrische) laadinfrastructuur voor het vrachtverkeer.

Digitalisering en innovatie

Digitalisering en innovatie zijn essentieel om het wegverkeer efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Portbase werken we onder de noemer 'Data Fuel' samen om stapsgewijs verdere efficiencyverbeteringen door te voeren in de containerlogistiek. Dit gebeurt op meerdere plekken in de keten.

Met de gemeente Rotterdam en andere partijen werken we aan het realiseren van slimme verkeerslichten die door communicatie met voertuigen beter en met minder emissies het verkeer kunnen regelen.

We participeren ook in trajecten om innovaties rond het voertuig mogelijk te maken, zoals de Super EcoCombi. De noodzaak om de footprint van wegvervoer te verminderen, is een belangrijke reden om aan deze innovaties te werken.

Brexit en andere verstoringen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) trad uit de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Omdat er sinds 1 januari 2021 douaneformaliteiten gelden voor goederenvervoer van en naar het VK, heeft deze keuze gevolgen gehad voor de handel tussen de haven van Rotterdam en het VK.

Het Havenbedrijf Rotterdam trof in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, ferryterminals, douane, NVWA, politie, veiligheidsregio, Koninklijke Marechaussee en Portbase maatregelen. Door vervoerders vooraf vracht digitaal te laten aanmelden in het Port Community Systeem van Portbase is het mogelijk geweest om nagenoeg zonder oponthoud te blijven exporteren en importeren. We investeerden samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam in tijdelijke parkeerplaatsen van waaruit de douanepapieren van onaangemelde vracht in orde kon worden gemaakt. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn nauwelijks gebruikt en in februari 2021 weer ontmanteld. Dankzij deze inzet zijn grote problemen aan de Nederlandse zijde uitgebleven.

Na een korte dip in januari namen de volumes in het ferryverkeer weer toe en was er sprake van een lichte groei van 0,2% ten opzichte van 2020.

In december lanceerde BlockLab op Naviporta een nieuwe service: Quay Connect. Deze service stelt exporteurs in staat om het export- en douaneproces volledig te digitaliseren en te stroomlijnen. Door gebruik te maken van de blockchaininfrastructuur van Naviporta wordt informatie automatisch uitgewisseld met douaneautoriteiten in de havens binnen het VK. Daarmee besparen klanten geld en tijd.

Door de COVID-crisis zijn de globale logistieke ketens verstoord. Er ontstonden pieken bij de containerterminals. Deze resulteerden regelmatig in langere wachttijden bij de terminals. De uitdagende situatie probeerden wij op te lossen door te kijken naar digitalisering, transparantie en samenwerking. De verwachting is dat de verstoring van de globale logistieke ketens tot in 2022 zal aanhouden.

Vrachtwagenchauffeurs krijgen informatie over de gevolgen van de Brexit

Bereikbaarheid op langere termijn

De aanleg van de Maas-Deltatunnel en het doortrekken van de A16 bij Rotterdam zijn naar verwachting respectievelijk in 2024 en 2025 klaar. Het Havenbedrijf Rotterdam participeert in verkenningen naar oplossingen die hinder moeten voorkomen, zoals voor de Van Brienenoordcorridor en de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. We doen ook mee aan een onderzoek naar oplossingen die de bereikbaarheid van Voorne-Putten moeten verbeteren en de congestie op de A15 nabij het Hartelkruis moeten oplossen.

Deel deze pagina: