Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ideevorming: investeren in ideegeneratie

SmartPort

Het Havenbedrijf Rotterdam is partner van SmartPort, een neutraal kennisplatform met als doel innovaties in de Rotterdamse Haven te versnellen. Dit doet SmartPort door samenwerking te stimuleren, wetenschappelijk innovatief onderzoek te financieren en kennis te delen. In 2021 verlengden we de samenwerking met SmartPort tot en met 2026. De directeur van SmartPort, Elisabeth van Opstall: ‘De verlenging betekent erkenning van het effect dat we samen met onze partners hebben bereikt in de afgelopen zes jaar. Samenwerking staat hier centraal en dat is onmisbaar voor het slagen van de energietransitie.’ 

NL AIC

Vanuit de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) is in 2020 de werkgroep Haven en Maritiem opgericht. Het Havenbedrijf Rotterdam is partner. De werkgroep heeft de ambitie het slim gebruiken van data en Artificial Intelligence (AI) in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven en publiceerde in 2021 een onderzoek waarin deze ambities uiteen worden gezet.

Deel deze pagina: