Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Validatie: van idee naar businessmodel

Future VTS

De haven van Rotterdam is voorzien van het geavanceerde Verkeersbegeleidingssysteem Vessel Traffic Services (VTS). Met het programma Future VTS kunnen we inspelen op veranderingen in de scheepvaart, bijvoorbeeld autonoom varen. Wij onderzoeken de impact van deze ontwikkeling op het Rotterdamse haven- en industriecomplex voor de markt en voor de verkeersbegeleiding.

In november 2021 vond een pilot plaats die past in onze ambitie om nieuwe technologieën te testen die onze haven nog slimmer, efficiënter en beter kunnen maken. De Fugro Orca voer onbemand door de Rotterdamse haven en werd via een satellietverbinding bestuurd.

Drones

Het gebruik van drones in de Rotterdamse haven zal toenemen. Inzet bij incidenten bijvoorbeeld, of bij levering van onderdelen naar schepen. Drones zijn ook effectief bij toezicht en inspecties op criminaliteit of verontreiniging.

Dutch Drone Delta

Dutch Drone Delta (DDD), met het Havenbedrijf Rotterdam als partner, richt zich op autonome lange afstandsvluchten, veilige integratie van bemand en onbemand verkeer, bezorging door drones en het vervoer van vracht en personen tussen en binnen steden.

Drone Port of Rotterdam

In het innovatieprogramma ‘Drone Port of Rotterdam’ focust het Havenbedrijf Rotterdam op een aantal onderwerpen: Veiligheid ('the safest port to fly'); toepassingen voor onze activiteiten als havenautoriteit; een goed marktaanbod van droneservices voor het havenbedrijfsleven; inrichting van taken en bevoegdheden in de luchtlaag en de inzet van drones voor goederen- en personenvervoer. In onze white paper lichten we dit toe.

In oktober demonstreerden we vanaf de Maasvlakte een lange-afstandsdrone in de haven. Hiermee krijgen we een beter beeld van het vliegen met drones in een realistische testomgeving. De drone beschikt over een camera die ons kan helpen bij toezicht op havenactiviteiten en inspecties van havenassets. In 2022 voeren we vanaf een vast station autonome vluchten elders in de haven uit.

Deel deze pagina: