Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pijler 2

In deze pijler staat het veranderen van energiesysteem centraal. In plaats van olie en gas te gebruiken voor verhitting, zal de industrie overstappen op elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare elektriciteit nodig uit bronnen als wind en zon. Ook hier treedt het Havenbedrijf Rotterdam op als aanjager van de noodzakelijke verandering.

Waterstof breed gedragen

Vorig jaar schreven we in het jaarverslag dat waterstof van eeuwige belofte als transportbrandstof is geëvalueerd naar een breed gedragen sleutel van de energietransitie. Wij willen de belangrijkste opschalingslocatie en waterstofhub van Noordwest-Europa zijn. Het kabinet erkende al in 2020 dat het ‘van strategisch belang is de huidige hubfunctie van Rotterdam in de internationale energiestromen te behouden. Waterstof kan een wereldwijd verhandelde commodity worden.’ Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

We werken verder aan de voorbereidingen van diverse projecten uit onze waterstofvisie. Die hebben betrekking op grootschalige lokale productie, de import van waterstof en toepassing in de transportsector en de industrie. We sloten bijvoorbeeld samen met energiebedrijf Uniper een overeenkomst voor de ontwikkeling van de productie van groene waterstof op Uniper’s Maasvlakte-locatie. Deze plannen sluiten aan op de geplande nieuwe waterstofinfrastructuur en de groeiende vraag naar duurzame waterstof vanuit de Rotterdamse petrochemische industrie. Shell is ook actief. Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheid om op de Tweede Maasvlakte een waterstoffabriek te ontwikkelen. De fabriek kan vanaf 2024 operationeel zijn en dan dagelijks 50.000 tot 60.000 kg waterstof produceren. Verder hebben we in 2021 een haalbaarheidsstudie afgerond naar de ontwikkeling van een importterminal in het haven- en industriecomplex. 

Aanleg van buisleidingen tussen Chemelot, en Noordrijn-Westfalen (Delta Corridor) voor verschillende stoffen, zoals waterstof en CO2, is in onderzoek. De Delta Corridor is in 2021 als project met prioriteit opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat van het Rijk. 

Deel deze pagina: