Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pijler 4

Naast de industrie zal ook het transport van goederen naar, in en van het havengebied klimaatvriendelijk moeten worden. Samen met partners ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam activiteiten om de logistieke sector te helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

Walstroom: havens slaan handen ineen

Rotterdam heeft al walstroomaansluitingen voor binnenvaartschepen op vrijwel alle openbare wacht- en ligplaatsen in het havengebied. Ook StenaLine in Hoek van Holland en de ligplaats van Heerema in het Calandkanaal zijn voorzien van walstroom. In 2020 startte een programma om samen met de gemeente Rotterdam meer walstroomprojecten te realiseren.

In 2021 kwam daar een internationale samenwerking bij. De havenbedrijven van Hamburg, Bremen, Antwerpen, Le Havre en Rotterdam willen vanaf 2028 containerschepen groter dan 14.000 TEU van walstroom voorzien. De havens spreken uit dat de samenwerking cruciaal is om walstroom te laten slagen. CEO Allard Castelein: ‘We gaan als havens onze walstroomaanpak op elkaar afstemmen. Dat moet leiden tot standaardisatie, lagere kosten en een versnelling van de toepassing van walstroom, met behoud van een gelijk speelveld tussen de havens.’

Naast de verlaging van CO2-uitstoot, verdwijnen door inzet van walstroom ook de lokale uitstoot van stikstof en fijnstof en wordt de geluidbelasting van de schepen verminderd. Dat betekent dat het ontwikkelen van walstroom niet alleen kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, maar dat het ook een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de stikstofdepositie en het verbeteren van de leefomgeving en het werkklimaat rondom de Rotterdamse haven. Dit zijn belangrijke redenen om de ontwikkeling van walstroom te stimuleren. 

Binnenvaartschip vaart op batterijen

In september voer het binnenvaartschip De Alphenaar als eerste in Nederland volledig emissieloos tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer Heineken. Het schip maakt voor de aandrijving gebruik van verwisselbare energiecontainers. Het volledig emissieloos varen is een initiatief van Zero Emission Services (ZES). Dit bedrijf werd in 2020 opgericht door ENGIE, ING, Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van I&W. De energiecontainers – 'ZESpacks' – zijn gevuld met batterijen, die worden geladen met groene stroom. ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen en wil tot 2030 30 zero emissie vaarroutes realiseren. Daarmee zet het bedrijf een belangrijke stap in de transitie naar emissievrije binnenvaart.

Start Zero Emission Services (ZES) met de vaart van de Alphenaar (ten tijde van het maken van de foto gold geen anderhalve meter maatregel)

Lager energieverbruik door digitalisering

In Rotterdam zetten we digitalisering in om de efficiëntie en betrouwbaarheid van transport verder te verbeteren. In de praktijk moet dit leiden tot een lager energieverbruik en daarmee vermindering van CO2-uitsoot. U leest er hier meer over.

Deel deze pagina: