Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Compliance risico's

Hieronder vallen risico’s die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Deze omvatten onder andere onzekerheden door het opereren in een omgeving met veel, complexe en veranderende wet- en regelgeving.

Compliance risico

Maatregel

Toprisico 2: Wet-/handhaving zorgt voor ongunstig vestigingsklimaat
Rotterdam is minder aantrekkelijk als
vestigingslocatie door lokale, nationale of
Europese wet- en regelgeving ten aanzien van onder andere milieu en de handhaving daarop. Hierdoor worden het
Havenbedrijf Rotterdam en zijn klanten beperkt in de uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van
nieuwe activiteiten.

  • Overleg voor gelijk speelveld met andere (Europese) havens

  • Optimaal inrichten en gebruiken milieugebruiksruimte

Toprisico 7: Compliance issues buitenlandse deelnemingen
Imago- en/of financiële schade als gevolg van buitenlandse deelnemingen en daaruit volgende exposure op compliance issues, bijv. corruptie

  • Afweging investering op inpasbaarheid in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam

  • Uitvoeren risicoanalyses op potentiële deelnemingen

  • Integriteit due diligences potentiële partners

  • Integriteitstrainingen medewerkers

  • Review op financial control framework deelnemingen

Deel deze pagina: