Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7. Voorzieningen

 

Voorziening personeels- regelingen

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

Totaal

1 januari 2021

18.116

38.902

57.018

Dotaties

2.565

382

2.947

Onttrekkingen

-4.645

-179

-4.824

Toerekening rente / effect rente wijziging

512

-2.472

-1.960

31 december 2021

16.548

36.633

53.181

(Bedragen x € 1.000)

   

Voorziening personeelsregelingen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

Voorziening personeelsregelingen

31 december 2021

31 december 2020

Vervroegde uittreding

12.943

14.318

Ziektekostenpremies na pensionering

867

1.010

Overige uitgestelde beloningen

2.738

2.788

TOTAAL

16.548

18.116

(Bedragen x € 1.000)

Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,9 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend. De voorziening toekomstige bodemsanering is volledig langlopend.

Deel deze pagina: