Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12. Som der bedrijfsopbrengsten

 

2021

2020

Zeehavengeld

301.057

282.086

Binnenhavengeld

15.336

14.808

Inkomsten uit contracten

413.645

418.065

Totaal netto-omzet

730.038

714.959

   

Overige bedrijfsopbrengsten

42.685

38.296

TOTAAL

772.723

753.255

(Bedragen x € 1.000)

  

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2020 gestegen door een toename in de overslag van circa 7,3%. Daarnaast is er sprake van een afname in verstrekte kortingen. De toename wordt gedempt door het prijseffect van de hogere overslag op de prijs per ton. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn gedaald doordat in 2020 met terugwerkende kracht nagekomen opbrengsten zijn verantwoord inzake prijsherzieningen.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit: opbrengsten voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades, opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.

De bedrijfsopbrengsten worden volledig gegenereerd in Nederland.

Deel deze pagina: