Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13. Lonen, salarissen en sociale lasten

 

2021

2020

Lonen en salarissen

99.174

97.238

Pensioenlasten / voormalig personeel

19.747

18.443

Sociale lasten

11.603

11.876

Activering personeelslasten

-14.262

-13.553

Overige personeelslasten

1.372

2.215

TOTAAL

117.634

116.219

(Bedragen x € 1.000)

  

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 14,3 miljoen euro (2020: 13,6 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.

Deel deze pagina: