Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14. Overige bedrijfslasten

 

2021

2020

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

137.374

147.105

Overige bedrijfskosten

5.481

12.399

TOTAAL

142.855

159.504

(Bedragen x € 1.000)

  

In de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering opgenomen.

De overige bedrijfskosten zijn eenmalige of incidentele kosten en deze bestaan in 2021 voornamelijk uit schadekosten op activa, OZB kosten en exploitatiekosten gerelateerd aan projecten.

Deel deze pagina: