Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

26. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

22 februari 2022

Algemene Directie

Drs. A.S. Castelein

Drs. V.D.I.V. de Leeuw

Ir. B. Siemons

Raad van Commissarissen

M.H. Maes

Drs. W.F. van Benten

Mr. L.M. Sondag

Ir. N.G. Dalstra

Drs. J.V. Timmermans

Deel deze pagina: