Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn in de eerste helft van 2023 afgenomen met 36,9 miljoen euro. Dit komt onder andere door de amortisatie van het geactiveerde deel van de renteswap van 22,5 miljoen euro. Voor een verdere toelichting inzake de herstructurering van de renteswap wordt verwezen naar ‘Financiële instrumenten’.

Overige mutaties in de financiële vaste activa betreffen de vrijval van de actieve belastinglatentie voor de eerste helft van 2023 van 14,7 miljoen euro en de afname in de deelnemingswaarde van 3,1 miljoen euro met name als gevolg van het resultaat deelnemingen.