Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van het halfjaarbericht.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

19 juli 2023

Algemene Directie            

Ir. B. (Boudewijn) Siemons

President Directeur (CEO) a.i. en Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO)

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw

Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO)