Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.2 Voorwoord Algemene directie

Samen doen!

Samen met onze klanten en stakeholders creëren we in de Rotterdamse haven economische en maatschappelijke waarde. Dat doen we voor de regio, Nederland, Noordwest-Europa en wereldwijd. Vanuit een meer en meer diverse en inclusieve organisatie voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een betere leef- en werkomgeving voor mensen in Rotterdam en omgeving. Daar hoort ook een veilige en klimaatneutrale haven bij. Daarom is veiligheid belangrijk, werken we aan slimme en ‘groene’ logistieke ketens, geven we hernieuwbare energie een impuls en faciliteren we circulaire industrie. Deze manier van denken en doen komt samen in onze nieuwe purpose: Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port.

Klant centraal

We zetten in het haven- en industriecomplex sterk in op verduurzaming. Daarmee verhogen we de impact op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarvan profiteren ook onze klanten. We investeren in infrastructuur, zoals kades en terminals en met geavanceerde systemen en digitale platforms maken we de logistieke keten transparanter en duurzamer. Door deze focus helpen we onze bestaande klanten concurrerend te blijven. In combinatie met ons advies en onze ondersteuning zijn we ook voor nieuwe klanten aantrekkelijk.

Veiligheid in alle opzichten

Het zorgen voor veiligheid op alle gebieden heeft onze hoogste prioriteit. In 2023 vonden geen ernstige scheepsongevallen plaats. Binnen onze eigen organisatie en op onze projecten zijn het ontwikkelen en handhaven van een proactieve veiligheidscultuur en het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden de fundamenten van ons beleid. Ondermijnende criminaliteit heeft ook onze volle aandacht. We werken met alle betrokken stakeholders aan praktische maatregelen om de impact in te dammen. We plaatsten nog meer slimme camera's zodat we ondermijnende activiteiten nog sneller en beter kunnen opsporen.

Financieel gezond

Ook in 2023 boekten we een stabiel financieel resultaat. Dit is belangrijk om te kunnen blijven investeren in de traditionele hardware zoals kademuren en steigers, maar ook in infrastructuur voor de energietransitie. Daarnaast gaan we door met investeren in digitalisering en innovatie. Daarmee werken we aan de kracht van het Rotterdamse haven- en industriecomplex als een strategisch knooppunt voor wereldwijde handel.

Voorwaarden voor ontwikkeling

Voldoende ruimte is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van de haven. De druk op de beschikbare fysieke ruimte en milieuruimte neemt toe en actuele dossiers op het gebied van netcongestie en stikstof werken remmend. We sturen actief op de inzet van verduurzamingsinitiatieven. Dit doen we onder meer door te investeren in duurzame infrastructuur, het bieden van incentives voor duurzame initiatieven van klanten en samen te werken met netbeheerders en klanten om knelpunten in de netcongestie op te lossen. Voor de oplossingen hebben we niet alleen de direct betrokkenen nodig, maar ook een doortastende overheid. De doorlooptijd van grote projecten is al snel vijf jaar. Daarmee is 2030 ‘morgen’, en 2050 ‘overmorgen’. Tempo is geboden.

Belangrijke mijlpalen

Op diverse dossiers bereikten we in 2023 mijlpalen. Porthos voor CO2-opslag kreeg groen licht, het aantal waterstofprojecten steeg snel, de aanleg van walstroom boekte voortgang, de Maasvlakte groeide met bijna 40 hectare nieuw terrein, containerterminals RWG en APMT kozen voor groei van hun containercapaciteit en onderzoek wees uit dat het draagvlak voor de Rotterdamse haven groot is. Dat laatste is overigens geen reden om tevreden achterover te leunen. Er is werk aan de winkel, we stropen onze mouwen op en werken hard door.

We doen het samen

Een memorabel moment in 2023 vormde het afscheid van Allard Castelein. Hij was bijna tien jaar CEO van het Havenbedrijf Rotterdam en wist in die periode de koers van de haven te veranderen van een grijze naar een groene toekomst. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd. We spreken ook dank uit aan onze medewerkers voor hun toewijding, professionaliteit en passie voor onze klanten en de haven. Ook willen we onze klanten en stakeholders bedanken voor hun steun en samenwerking. Samen bouwen we aan een duurzame en welvarende toekomst voor de Rotterdamse haven. In dit jaarverslag leest u er meer over. Veel leesplezier!

De Algemene directie
Boudewijn Siemons en Vivienne de Leeuw