Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.6 Kerncijfers

Overslag

Overslag Rotterdamse haven

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2023

2022

Verschil (aantal)

Verschil (%)

Ertsen en schroot

28.112

25.579

2.533

9,9%

Kolen

23.109

28.981

-5.872

-20,3%

Agribulk

10.587

8.063

2.525

31,3%

Biomassa

1.878

2.467

-589

-23,9%

Overig droog massagoed

6.956

14.974

-8.018

-53,5%

Subtotaal droog massagoed

70.642

80.064

-9.422

-11,8%

Ruwe olie

102.465

103.948

-1.483

-1,4%

Minerale olieproducten

55.097

58.913

-3.816

-6,5%

LNG

11.922

11.495

427

3,7%

Overig nat massagoed

36.143

38.414

-2.271

-5,9%

Subtotaal nat massagoed

205.627

212.771

-7.144

-3,4%

Totaal massagoed

276.269

292.835

-16.566

-5,7%

Deepsea containers

88.319

93.078

-4.759

-5,1%

Feeder containers

20.950

22.683

-1.734

-7,6%

Shortsea containers

20.893

23.896

-3.002

-12,6%

Containers

130.162

139.657

-9.495

-6,8%

Roll-on Roll-off

25.883

27.252

-1.369

-5,0%

Overig stukgoed

6.488

7.637

-1.149

-15,0%

Breakbulk

32.371

34.889

-2.518

-7,2%

Totaal stukgoed

162.533

174.546

-12.013

-6,9%

Totaal overslag

438.802

467.381

-28.579

-6,1%

Totaal in aantallen containers

7.816.755

8.315.417

-498.662

-6,0%

Totaal in aantallen TEU

13.446.709

14.456.313

-1.009.604

-7,0%

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2023 4,4% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen. 

Goederenoverslag per goederensoort

Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2023

2022

2021

2020

2019

Ertsen en schroot

25.031

23.251

27.482

19.692

27.626

Kolen

21.771

27.740

23.444

16.610

21.669

Agribulk

9.353

7.256

7.741

9.252

8.897

Biomassa

1.868

2.434

2.165

1.834

873

Overig droog massagoed

5.353

12.125

11.058

9.555

9.228

Subtotaal droog massagoed

63.377

72.806

71.888

56.943

68.294

Ruwe olie

101.102

101.072

96.818

92.502

103.318

Minerale olieproducten

28.146

32.565

35.916

31.417

35.671

LNG

11.609

11.347

6.388

5.766

6.517

Overig nat massagoed

21.138

23.140

19.691

19.193

19.469

Subtotaal nat massagoed

161.995

168.123

158.812

148.878

164.974

Totaal massagoed

225.372

240.930

230.701

205.821

233.268

      

Deepsea containers

51.640

53.081

53.089

49.901

51.818

Feeder containers

10.425

11.589

15.783

15.691

15.533

Shortsea containers

8.384

9.851

10.926

10.673

10.672

Containers

70.450

74.521

79.798

76.265

78.024

Roll-on Roll-off

10.250

10.884

9.878

10.019

10.297

Overig stukgoed

4.026

5.025

4.793

3.911

4.247

Breakbulk

14.276

15.910

14.671

13.930

14.544

Totaal stukgoed

84.726

90.431

94.469

90.195

92.568

Totaal overslag

310.099

331.360

325.170

296.016

325.836

Totaal in aantallen containers

4.059.783

4.321.072

4.628.214

4.369.796

4.567.227

Totaal in aantallen TEU

6.974.480

6.949.945

7.955.286

7.430.622

7.710.843

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2023 4,4% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen. 

Afvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2023

2022

2021

2020

2019

Ertsen en schroot

3.081

2.328

2.782

2.966

2.381

Kolen

1.338

1.241

1.132

729

780

Agribulk

1.234

807

846

1.027

911

Biomassa

10

33

5

15

14

Overig droog massagoed

1.603

2.850

2.053

2.119

2.105

Subtotaal droog massagoed

7.265

7.258

6.818

6.856

6.192

Ruwe olie

1.363

2.876

1.356

1.059

883

Minerale olieproducten

26.951

26.348

30.161

28.647

32.493

LNG

313

148

625

476

632

Overig nat massagoed

15.004

15.274

13.636

12.927

12.229

Subtotaal nat massagoed

43.631

44.647

45.777

43.109

46.236

Totaal massagoed

50.897

51.905

52.595

49.965

52.428

      

Deepsea containers

36.679

39.997

44.135

45.098

43.964

Feeder containers

10.524

11.094

14.388

13.963

14.976

Shortsea containers

12.509

14.045

16.165

15.733

15.941

Containers

59.712

65.136

74.687

74.794

74.881

Roll-on Roll-off

15.633

16.368

14.135

13.938

13.956

Overig stukgoed

2.461

2.612

2.122

2.094

2.301

Breakbulk

18.095

18.979

16.257

16.032

16.257

Totaal stukgoed

77.807

84.116

90.944

90.826

91.138

Totaal overslag

128.703

136.021

143.539

140.791

143.566

Totaal in aantallen containers

3.755.573

3.994.345

4.268.211

4.066.444

4.213.958

Totaal in aantallen TEU

6.469.793

7.506.368

7.344.684

6.918.825

7.099.961

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2023 4,4% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen. 

Overslag Hamburg - Le Havre range

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2022

2021

2020

2019

2018

Rotterdam (Nederland)

467,4

468,7

436,8

469,4

469,0

Antwerpen - Bruges(België)

287,1

288,7

277,9

284,1

276,1

Hamburg (Duitsland)

119,9

128,7

126,3

136,6

135,1

Amsterdam (Nederland)

94,3

87,7

91,8

105,0

101,8

Bremerhaven (Duitsland)

64,0

69,6

66,5

69,4

74,0

Le Havre (Frankrijk)

61,8

61,5

52,4

65,8

70,9

Duinkerken (Frankrijk)

49,0

48,3

45,1

52,7

51,6

North Sea Ports (Nederland en België)

73,5

68,9

63,5

71,4

70,4

Wilhelmshaven (Duitsland)

32,3

30,8

28,3

29,3

27,3

Marktaandeel

Marktaandeel Rotterdam per goederensoort in Hamburg - Le Havre range*

Ontwikkeling marktaandelen Hamburg - Le Havre range*

* De marktaandelen zijn gebaseerd op overslagcijfers tot en met het derde kwartaal 2023.

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

 

2023

2022

2021

2020

2019

Bezoeken

     

Tankschepen

8.328

8.657

8.595

8.174

8.445

Droge bulk

1.066

1.217

1.094

894

1.005

General Cargo

8.272

8.926

8.792

8.723

9.187

Volcontainer

6.795

6.740

7.166

7.341

7.723

Overige

3.425

3.489

3.229

3.038

3.131

Totaal

27.886

29.029

28.876

28.170

29.491

      

Veilig

     

Scheepsbewegingen

79.045

76.769

77.869

75.679

79.293

Nautische Safety Index

7,51

6,39

7,46

7,99

6,56

Safety Environmental Index

7,63

7,33

7,36

7,78

7,61

Schoon

     

Waterverontreinigen

218

162

182

183

169

Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen

CO2-uitstoot

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

Zie ook de tabel in het hoofdstuk Onze eigen ambities op CO2-reductie

Energieverbruik Havenbedrijf Rotterdam

 

2023

2022

2021

2020

2019

Scope 1

     

Voertuigen - diesel (liter)

28.259

27.370

30.370

47.144

88.926

Voertuigen - benzine (liter)

51.723

60.792

51.005

90.907

154.642

Voertuigen - waterstof (kg)

0

11

29

14

0

Voertuigen - CNG (kg)

65

368

254

577

1.731

Voertuigen - elektriciteit (kWh)

422.374

499.611

380.150

252.513

281.100

Vaartuigen (liter)

1.610.552

1.687.907

1.619.891

1.894.764

2.003.050

Gebouwen - stookolie (liter)

16.330

25.000

24.464

21.277

21.900

Gebouwen - propaan (liter)

45.532

47.516

85.392

56.835

69.725

Gebouwen - aardgas (nm3)

95.467

93.212

107.001

83.227

92.313

Scope 2

     

Ingekochte elektriciteit (kWh)

7.660.280

8.436.325

8.010.076

6.060.252

9.784.721

Energie-intensiteit Havenbedrijf Rotterdam N.V. (ingekochte elektriciteit MWh / € mln omzet)

9,10

10,22

10,37

8,05

13,85

Ingekochte stadswarmte (GJ)

4.139

4.774

5.842

5.318

5.600

Elektriciteitsverbruik Cruise Port Terminal (kWh)

40.132

45.600

16.800

25.000

75.000

Mens en organisatie

Cijfers in aantallen per 31 december 2023. 

Verhouding man - vrouw

In aantal

2023

2022

2021

2020

2019

Verhouding man - vrouw - totaal

     

Man - DHMR

384

379

388

400

407

Man - overig

557

549

531

518

518

Man - Totaal

941

928

919

918

925

Vrouw - DHMR

49

50

48

49

49

Vrouw - overig

342

320

296

308

280

Vrouw - totaal

391

370

344

357

329

Totaal

1.332

1.298

1.263

1.275

1.254

Verhouding man - vrouw - management

     

Man management - DHMR

21

21

19

18

18

Man management - overig

44

39

41

41

39

Man management - Totaal

65

60

60

59

57

Vrouw management - DHMR

5

6

6

6

6

Vrouw management - overig

22

22

19

21

22

Vrouw management - totaal

27

28

25

27

28

Totaal

92

88

85

86

85

Verhouding man - vrouw

Verhouding fulltime - parttime

In aantal

2023

2022

2021

2020

2019

Verhouding parttime/fulltime

     

Parttime - DHMR

30

36

37

37

37

Parttime - overig

162

159

152

155

143

Parttime - totaal

192

195

189

192

180

Fulltime - DHMR

403

393

399

412

419

Fulltime - overig

737

710

675

671

655

Fulltime - totaal

1.140

1.103

1.074

1.083

1.074

Totaal

1.332

1.298

1.263

1.275

1.254

Verhouding parttime/fulltime man - vrouw

     

Parttime man - DHMR

13

17

19

16

 

Parttime man - overig

57

58

54

50

 

Parttime man - totaal

70

75

73

66

-

Parttime vrouw - DHMR

17

19

18

20

 

Parttime vrouw - overig

105

101

98

105

 

Parttime vrouw - totaal

122

120

116

125

-

Fulltime man - DHMR

371

362

369

384

 

Fulltime man - Overig

500

491

477

468

 

Fulltime man - Totaal

871

853

846

852

-

Fulltime vrouw - DHMR

32

31

30

29

 

Fulltime vrouw - Overig

237

219

198

203

 

Fulltime vrouw - Totaal

269

250

228

232

-

Totaal

1.332

1.298

1.263

1.275

-

Verhouding fulltime / parttime

Verhouding man - vrouw fulltime / parttime

Instroom en uitstroom van medewerkers

Instroom

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

 

<30 jaar

37

30

67

 

30-50 jaar

42

31

73

 

>50 jaar

16

6

22

 

Totaal

95

67

162

     

Uitstroom

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

 

<30 jaar

12

8

20

 

30-50 jaar

31

25

56

 

>50 jaar

39

13

52

 

Totaal

82

46

128

Leeftijd medewerkers 

 

2023

2022

2021

2020

2019

Leeftijd - DHMR

     

20 - 29 jaar

43

38

42

43

48

30 - 39 jaar

114

100

92

90

81

40 - 49 jaar

88

96

107

112

109

50 - 60 jaar

129

130

135

146

159

> 60 jaar

59

65

60

58

59

Totaal

433

429

436

449

456

Leeftijd - overig

     

20 - 29 jaar

104

90

70

82

105

30 - 39 jaar

203

203

189

191

169

40 - 49 jaar

232

232

228

237

218

50 - 60 jaar

271

259

252

235

217

> 60 jaar

89

85

88

81

89

Totaal

899

869

827

826

798

Gemiddelde leeftijd medewerkers

Gemiddelde leeftijd (jaren)

2023

2022

2021

2020

2019

Alle medewerkers - DHMR

45,6

46,8

46,8

46,3

47,8

Alle medewerkers - overig

44,8

45,3

45,8

44,8

46,2

Alle medewerkers - totaal

45,1

45,8

46,1

45,3

46,8

Management - DHMR

51,4

51,1

52,8

52

51,3

Management - overig

48,8

49,4

49,1

48,3

48,0

Management - totaal

49,5

49,9

50,2

49,5

48,9

Nieuwe medewerkers - DHMR

33,7

33,6

37

29,9

31,9

Nieuwe medewerkers - overig

36,2

36,1

41,6

37,1

37,7

Nieuwe medewerkers - totaal

35,4

35,6

40,9

35,5

35,8

Gemiddelde leeftijd

Dienstjaren

In aantal

2023

2022

2021

2020

2019

Dienstjaren - DHMR

     

0 - 5 jaar

143

124

118

118

109

6 - 10 jaar

45

36

39

33

33

11 - 15 jaar

31

39

35

39

43

> 15 jaar

214

230

244

259

271

Totaal

433

429

436

449

456

Dienstjaren - overig

     

0 - 5 jaar

418

395

367

369

327

6 - 10 jaar

148

139

116

110

118

11 - 15 jaar

111

111

113

107

93

> 15 jaar

222

224

231

240

260

Totaal

899

869

827

826

798

Aantal dienstjaren

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

2023

2022

2021

2020

2019

Ziekteverzuimpercentage - DHMR

5,9%

5,4%

5,1%

5,3%

6,8%

Ziekteverzuimpercentage - overig

4,0%

4,0%

3,1%

3,6%

3,3%

Ziekteverzuimpercentage - totaal

4,6%

4,4%

3,8%

4,1%

4,6%

Overige informatie medewerkers

 

2023

2022

2021

2020

2019

CAO

     

% medewerkers dat onder de CAO valt

98,7%

98,6%

98,5%

98,4%

98,1%

Verhouding CAO - niet CAO medewerkers

1314-18

1280-18

1244-19

1254-21

1231-23

Veilige werkomgeving

     

Lost time injury frequency rate

0,41

0,43

0,42

2,2

0,4

Ongevallen met verzuim

1

1

1

5

1

Contractvorm

Contractvorm (in aantal)

2023

2022

Bepaalde tijd - man

114

80

Bepaalde tijd - vrouw

74

69

Totaal bepaalde tijd

188

149

Onbepaalde tijd - man

827

848

Onbepaalde tijd - vrouw

317

301

Totaal bepaalde tijd

1.144

1.149

Totaal

1.332

1.298

Externe medewerkers

Functie

2023

2022

Adviseur

37

35

Analytics Specialist

6

6

Asset Manager

2

2

Business manager

 

2

Control & Compliance

 

1

Data Scientist

4

3

Development Lead

2

1

Development Professional

10

8

Executive manager

1

1

Ontwerper

3

1

Port Engineer

26

27

Project- / Programmamanager

28

21

Scheepsvaartmeester

 

1

Secretaresse

2

 

Service & Contract Manager

8

8

Software & System Engineer

49

50

Supportmedewerker

13

15

Totaal

191

182

Ongevallen

 

Medewerkers

Contractors

 

2023

2022

2023

2022

Dodelijk ongeval

0

0

 

0

Ongeval met verzuim > 1 dag (LTI)

1

1

8

5

Ongeval met aangepast werk (RWC)

1

1

1

0

Ongeval met verzuim < 1 dag (MTC)

1

0

7

3

Ongeval zonder verzuim (EHBO)

4

8

10

7

Bijna ongeval (HIPO)

1

1

5

9

Bijna ongeval

5

5

14

13

Gevaarlijke situatie

185

91

637

730

Positieve observatie

38

 

173

37

Dagen verzuim a.g.v. ongevallen

21

4

  

Financieel historisch overzicht

(afgeronde bedragen x € 1 miljoen)

2023

2022

2021

2020

2019

Balans

     

Activa

6.210

6.101

6.221

5.778

5.524

Eigen vermogen

4.553

4.450

4.314

4.181

3.955

Langlopende schulden

1.364

1.358

1.629

1.354

1.309

Geinvesteerd vermogen

5.917

5.809

5.943

5.535

5.264

Voorzieningen + kortlopende schulden

293

293

277

243

260

Totaal vermogen

6.210

6.101

6.221

5.778

5.524

Winst-en-verliesrekening

     

Som der bedrijfsopbrengsten

842

826

773

753

707

Operationele lasten

293

282

260

276

273

EBITDA

549

543

512

478

433

Afschrijving

187

178

190

161

153

Bedrijfsresultaat (EBIT)

361

366

322

316

280

Financiële baten en lasten

-52

-47

-49

-45

-42

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

309

318

274

271

238

Belastingen

-76

-81

-33

79

-2

Resultaat deelnemingen

0

10

7

2

3

Nettoresultaat

234

247

247

352

239

Kasstroomoverzicht

     

Operationele kasstroom

440

491

293

382

418

Investeringskasstroom

-232

-221

-220

-247

-310

Financieringskasstroom

-95

-383

11

-64

-107

Saldo kasstroom

113

-113

84

71

0,4

Bruto-investeringen

     

Klantgebonden infrastructuur

120

131

106

100

150

Publieke infrastructuur1

104

75

85

130

146

Bedrijfsmiddelen

39

36

29

27

29

Deelnemingen

29

12

4

8

13

Technische adviezen

4

3

3

  

Totaal bruto-investeringen

295

257

226

266

338

Ratio's

     

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)

73

73

69

72

72

Net debt/EBITDA

1,3

1,4

1,8

2,0

2,1

Interest coverage rate (ICR)2

6,1

7,0

6,3

6,5

5,8

Omzet

Investeringen