Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Spoor

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een groter aandeel spoor in achterlandtransport om wegen te ontlasten en duurzaamheidsdoelen te bevorderen. Dit opent nieuwe markten en biedt klanten kansen voor marktuitbreiding. Ondanks de inspanningen binnen het programma 'Infra op orde' van ProRail blijft de Havenspoorlijn nog vijf jaar achter op het gewenst onderhoud. We werken samen met ProRail en overheden om brandbestrijdingsmogelijkheden op de emplacementen te verbeteren en hinder voor het spoorgoederenvervoer te verminderen. Het is belangrijk dat ProRail voldoende aandacht geeft aan compliance en middelen beschikbaar heeft voor de benodigde maatregelen.

Vertraging derde spoor

De Betuweroute is een onmisbare spoorlijn voor de verbinding met het Duitse achterland. De uitbreiding tussen Emmerich en Oberhausen is nog niet klaar. Tijdens de periode 2024-2026 zal het gebruik van de Betuweroute gedurende 80 weken beperkt zijn. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2023 gestart, inclusief het plannen van alternatieve routes om hinder te minimaliseren. De voltooiing van de aansluiting verwachten we in 2032. Dit zal in 2024 forse impact hebben op het spoorgoederenvervoer. Daarnaast zal er nog meer gebruikgemaakt gaan worden van de routes via de grensovergangen Venlo en Oldenzaal.

Spoorinfrastructuur

Om de voorziene groei van het containervervoer te kunnen faciliteren, hebben we de aanleg van de eerste bundel van Emplacement Maasvlakte Zuid verder voorbereid. Het project moet in 2027 klaar zijn.

Duurzamer vervoer per spoor

Wij streven naar een optimale verbinding via alle modaliteiten en stimuleren meer vervoer via binnenvaart en spoor in plaats van via de weg (modal shift). Het terugdringen van de CO2-uitstoot speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met overheden en het bedrijfsleven in de haven willen we het aandeel van het spoor in het Europese goederenvervoer verder laten groeien. Daaraan levert de subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026 een belangrijke bijdrage.

Digitalisering en innovatie

Railconnected bevordert informatie-uitwisseling

In 2023 zette het Havenbedrijf Rotterdam zich als trekker van het cluster 'Digitalisering' in voor verdere digitalisering van het spoorproces. Binnen het programma Railconnected boekten we vooruitgang in de informatie-uitwisseling tussen terminals, vervoerders en operators. Dit programma breiden we in 2024 verder uit.

Sensoren en camera’s met LastMile Spoor

Samen met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkten we aan het project LastMile Spoor, waarbij we door middel van sensoren en camera's meer inzicht krijgen in de bezetting van de stamlijnen in het Botlekgebied. Dit project krijgt een vervolg in 2024 en 2025, op emplacementen in het Botlekgebied en op de Maasvlakte.