Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

26. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

16 februari 2024

Algemene directie

  • Ir. B. Siemons

  • Drs. V.D.I.V. de Leeuw

Raad van Commissarissen

  • Drs. J.V. Timmermans

  • Drs. W.F. van Benten

  • Ir. N.G. Dalstra

  • Ing. T.E. Bodewes

  • Mr. J. Prins MA