Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Geplaatst aandelenkapitaal

Agio

Wettelijke reserve deelnemingen

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

Overige reserves

Te bestemmen resultaat

Totaal

1 januari 2022

900.000

391.200

61.114

-13.178

57.070

2.670.445

247.231

4.313.882

         

Resultaat 2022

-

-

-

-

-

-

247.243

247.243

Uitgekeerd dividend 2021

-

-

-

-

-

-

-122.664

-122.664

Bestemming resultaat 2021

-

-

-

-

-

124.567

-124.567

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

-

11.867

-

-

-

11.867

Reserve deelnemingen

-

-

5.016

-

-

-5.016

-

-

Mutatie reserve imva

-

-

-

-

2.033

-2.033

-

-

Totaal mutaties 2022

-

-

5.016

11.867

2.033

117.518

12

136.446

         

1 januari 2023

900.000

391.200

66.130

-1.311

59.103

2.787.963

247.243

4.450.328

         

Resultaat 2023

-

-

-

-

-

-

233.519

233.519

Uitgekeerd dividend 2022

-

-

-

-

-

-

-132.272

-132.272

Bestemming resultaat 2022

-

-

-

-

-

114.971

-114.971

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

-

1.442

-

-

-

1.442

Reserve deelnemingen

-

-

6.343

-

-

-6.343

-

-

Mutatie reserve imva

-

-

-

-

6.947

-6.947

-

-

Totaal mutaties 2023

-

-

6.343

1.442

6.947

101.681

-13.724

102.689

         

31 december 2023

900.000

391.200

72.473

131

66.050

2.889.644

233.519

4.553.017

Resultaat 2023

Het resultaat 2023 is 233,5 miljoen euro (2022: 247,2 miljoen euro).

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2023 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.

Wettelijke reserves

De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd, de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta en voor immateriële vaste activa zijnde geactiveerde kosten van ontwikkeling.