Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Personalia Algemene directie

Ir. B. (Boudewijn) Siemons (1964)

(Nederlandse nationaliteit)

Huidige functie: CEO & COO a.i. Boudewijn Siemons is als CEO verantwoordelijk voor de commerciële afdelingen en de stafafdelingen. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en onderhoud van het haven- en industriecomplex en de divisie Havenmeester leggen verantwoording af aan Boudewijn Siemons als COO a.i. Boudewijn Siemons is benoemd als COO sinds 01-10-2020. Na het vertrek van Allard Castelein heeft Boudewijn Siemons naast zijn formele rol van COO de rol van ad interim CEO vervuld. Begin 2024 hebben de aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen Boudewijn Siemons per 1 februari 2024 benoemd tot CEO. Hiermee is de positie van COO vacant geworden. Boudewijn Siemons zal tot het moment dat de COO positie is ingevuld ook de rol van ad interim COO invullen.
Einde huidige termijn CEO: 31-01-2028.
Nevenfuncties: Lid dagelijks bestuur VNO-NCW, Lid Raad van Advies Deltaport Donatiefonds, Voorzitter Branche Organisatie Zeehavens, Lid Bestuur Topsector Logistiek, Lid Raad van Advies van het Maritiem Museum Rotterdam, Lid dagelijks bestuur Economic Board Zuid-Holland, Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML), Lid Bestuur Next Generation Infrastructures (NGinfra), Lid Bestuur Nederland Distributieland (NDL).

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw (1975)

(Nederlandse nationaliteit)

Huidige functie: Vivienne de Leeuw is CFO en is verantwoordelijk voor financiën, financieringen, inkoop, facilities, innovatie en digitaal & IT. Haar termijn startte op 01-07-2019. Zij is in 2023 herbenoemd voor een tweede termijn tot 30-06-2027.
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase, Voorzitter Raad van Toezicht van Rotterdam Festivals, Voorzitter bestuur SmartPort, Voorzitter PortXL Foundation Board.

Drs. A.S. (Allard) Castelein (1958)

(Nederlandse nationaliteit)

Functie tot 15 juli 2023: President-Directeur (CEO). Allard Castelein is verantwoordelijk voor de commerciële afdelingen en een aantal stafafdelingen. 

Nevenfuncties: Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW; Lid Dagelijks Bestuur Economic Board Zuid-Holland; Lid RvC Renewi plc.; Lid RvC Heijmans N.V.; Lid RvC Associated British Ports; Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR); Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners; Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.