Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15. Overige toelichtingen op de winst- en verliesrekening

Operationele leasing – het Havenbedrijf Rotterdam als lessee

Gedurende het boekjaar is 1,6 miljoen euro (2022: 1,7 miljoen euro) aan leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord met betrekking tot operationele leasing van voertuigen.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De ten laste van het resultaat 2023 gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling bedragen 0,7 miljoen euro (2022: 0,6 miljoen euro). Het merendeel van de kosten voor innovatie wordt binnen projecten gerealiseerd.