Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13. Lonen, salarissen en sociale lasten

(bedragen x € 1.000)

2023

2022

Lonen en salarissen

109.950

103.712

Pensioenlasten / voormalig personeel

19.592

19.706

Sociale lasten

14.458

12.729

Activering personeelslasten

-16.523

-13.869

Overige personeelslasten

1.635

1.632

Totaal

129.112

123.910

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 16,5 miljoen euro (2022: 13,9 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.