Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12. Som der bedrijfsopbrengsten

(bedragen x € 1.000)

2023

2022

Zeehavengeld

323.609

328.176

Binnenhavengeld

16.038

16.060

Inkomsten uit contracten

466.915

438.512

Totaal netto-omzet

806.562

782.748

   

Overige bedrijfsopbrengsten

34.947

42.916

Totaal

841.509

825.664

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2023 voornamelijk gedaald door een negatief volume effect gedempt door een positief prijs effect bestaande uit 2,4% indexatie en een lagere callsize leidend tot een hogere prijs per ton. 

De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn met name gestegen als gevolg van afloop reducties, nieuwe contracten en indexatie. 

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit: opbrengsten voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades, opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.

In de gerapporteerde omzetbedragen zijn geen bedragen begrepen die betrekking hebben op de ruil van goederen of diensten. Verder zijn geen kosten geactiveerd vanwege het verkrijgen van een overeenkomst.

De bedrijfsopbrengsten worden volledig gegenereerd in Nederland.