Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14. Overige bedrijfslasten

(bedragen x € 1.000)

2023

2022

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

153.015

144.180

Overige bedrijfskosten

10.819

14.121

Totaal

163.834

158.301

In de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering opgenomen.

De overige bedrijfskosten zijn eenmalige of incidentele kosten en deze bestaan in 2023 voornamelijk uit kosten die betrekking hebben op de activa, waaronder schadekosten.