Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

De effecten van klimaatverandering hebben een grote impact op de maatschappij en economie, waaronder het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Wij bieden transparantie aan onze stakeholders in de stappen die we zetten richting een weerbare haven tegen invloeden van buitenaf. Dit doen wij in dit verslag. De Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) biedt hiertoe een aantal aanbevelingen langs de as van vier thema's: governance, strategie, risicomanagement en indicatoren en doelstellingen. Aan de hand van de aanbevelingen vindt u verwijzingen naar de desbetreffende passages.

Klimaatverandering brengt verschillende risico’s met zich mee, te groeperen in fysieke risico’s en transitierisico’s. In onze rollen als havenautoriteit en havenbeheerder nemen wij beide typen risico’s mee in onze activiteiten. Fysieke risico’s van klimaatverandering hebben gevolgen voor onze haveninfrastructuur en assets, ook voor die van onze klanten. Deze nemen we mee in de bedrijfsvoering om de kwaliteit van haveninfrastructuur en bereikbaarheid te waarborgen. Transitierisico’s, als gevolg van de overgang naar een koolstofarme economie, kunnen de omstandigheden van de haven (license to operate) bepalen en kunnen een effect hebben op koolstofintensieve activiteiten in de haven. Hoe meer de globale temperatuur stijgt, des de groter de kans dat fysieke risico’s optreden. Maatregelen om globale temperatuurstijging tegen te gaan, verkleinen de kans op fysieke risico’s, maar vergroten de transitierisico’s.

Governance

Benoem de governance van de organisatie rond klimaatgerelateerde risico's en kansen. 

 

Fysieke risico’s

Transitierisico’s

Omschrijf hoe de Board toezicht heeft op klimaatgerelateerde risico’s en kansen

Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Risicomanagement

Trends en toekomst, Risicomanagement

Omschrijf de rol van het Management in het inschatten en managen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen

Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Risicomanagement

Trends en toekomst, Risicomanagement

Strategie

Benoem de impact van klimaatgerelateerde risico's en kansen op de activiteiten, strategie en financiën van de organisatie. 

 

Fysieke risico’s

Transitierisico’s

Omschrijf hoe de Board toezicht heeft op klimaatgerelateerde risico’s en kansen

Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Risicomanagement

Trends en toekomst, Risicomanagement

Omschrijf de rol van het Management in het inschatten en managen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen

Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Risicomanagement

Trends en toekomst, Risicomanagement

Risicomanagement

Benoem hoe klimaatgerelateerde risico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en gemanaged.

 

Fysieke risico’s

Transitierisico’s

Omschrijf de processen voor het identificeren en inschatten van klimaatgerelateerde risico’s

Klimaatadaptatie en waterveiligheid

Trends en toekomst

Omschrijf de processen voor het managen van klimaatgerelateerde risico’s

Klimaatadaptatie en waterveiligheid

Trends en toekomst

Omschrijf hoe deze processen voor het identificeren, inschatten en managen van klimaatgerelateerde risico’s verankerd zijn in het algemene Risk Management proces

Risicomanagement

Risicomanagement

Indicatoren en doelstellingen

Benoem de maatstaven en doelstellingen om relevante klimaatgerelateerde risico's en kansen in te schatten en te beheren.

 

Fysieke risico’s

Transitierisico’s

Benoem de gebruikte maatstaven voor het inschatten van klimaatgerelateerde risico’s en kansen in overeenstemming met de strategie en het Risk Management proces

Risicomanagement

Risicomanagement

Benoem Scope 1, Scope 2 en (waar geschikt) Scope 3 broeikasgas emissies en de daarbij behorende risico’s

Voortvarend werken aan de energietransitie, Kerncijfers

Voortvarend werken aan de energietransitie, Kerncijfers

Omschrijf de gebruikte doelstellingen voor het managen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen en de prestaties ten overstaan van deze doelstellingen

Klimaatadaptatie en waterveiligheid

Trends en toekomst