Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

23. Accountantskosten

(bedragen x € 1)

2023

2022

Controle van de jaarrekening

296.155

275.892

Overige controleopdrachten

21.997

59.016

Fiscale advisering

-

-

Overige niet-controleopdrachten

175.924

116.303

Totaal

494.076

451.211

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2023 (inclusief controle jaarrekening 2023) bedragen 494.076 euro. De werkzaamheden op het verslaggedeelte zijn opgenomen in de post ‘Overige niet-controleopdrachten’.