Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.2 Samenhang

De speerpunten uit de ondernemingsstrategie 2020-2024 hangen samen met de thema’s die wij en onze stakeholders belangrijk vinden en die uit de materialiteitsanalyse naar voren kwamen. In onderstaand figuur maken we duidelijk hoe onderdelen als materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.