Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kabels en pijpleidingen

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van pijpleidingen voor transport van natte bulk, zoals ruwe olie, olieproducten, chemicaliën en industriële gassen. Voor de aan- en afvoer van energie is een scala aan gasleidingen en stroomkabels aanwezig.

Toenemende druk op bestaande ruimte

De haven van Rotterdam biedt bedrijven de mogelijkheid en ruimte om nieuwe kabels en leidingen te leggen in de daarvoor beschikbare kabel- en leidingstroken. Deze corridors zijn al volledig ingericht voor de nieuwe aanleg.

Door de energie- en grondstoffentransitie komen er de komende decennia veel kabels en leidingen bij. De beschikbare corridorcapaciteit komt hierdoor onder druk te staan. We brengen mogelijke knelpunten in beeld en onderzoeken de mogelijkheden voor efficiënter en intensiever gebruik van de bestaande kabel- en leidingstroken. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de leidingstrook ter hoogte van de Moezelweg. Hier maken we ruimte voor onder andere de CO2-leiding van het Porthos-project.

Digitalisering en innovatie

Acties om in de toekomst tijdig in te spelen op beschikbare capaciteit zijn onderdeel van ons programma Kabels & Leidingen. Hierin komen activiteiten samen, zoals business development, vraagontwikkeling in de markt, borging en uitbreiding van capaciteit van leidingenstroken en beheer van eigen assets.