Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

24. Voorstel winstbestemming - onder voorbehoud

 

Totaal

Gemeente Rotterdam

Staat der Nederlanden

(bedragen x € 1 miljoen euro)

 

70,83%

29,17%

Vast Regulier Dividend

76,2

54,0

22,2

Vast Extra Dividend

24,1

17,1

7,0

    
  

40%

60%

Variabel extra Dividend

28,7

11,5

17,2

Totaal

129,0

82,6

46,4

Het resultaat na belastingen 2023 bedraagt 233,5 miljoen euro. Dit is verwerkt als ‘Te bestemmen resultaat’, als onderdeel van het eigen vermogen. Conform het bepaalde in de Investeringsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst, de Kapitaalovereenkomst 2009 en de Vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld over te gaan tot de volgende dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam en de Staat.