Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Weg

Het grootste deel van de containers gaat over de weg naar een locatie in de haven en regio, voor verder transport naar het achterland. Door de groei van e-commerce en ontwikkelingen in de logistiek neemt het aantal distributiecentra in en rond de haven sterk toe. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van zowel de haven als het achterland steeds crucialer voor distributiegericht vrachtverkeer. De toegankelijkheid over de weg is ook van groot belang voor zowel de werknemers als de dienstverleners in de haven.

Beperken hinder vanwege grote onderhoudsprojecten

In 2023 vonden ingrijpende werkzaamheden plaats op de A29, aan de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. Het samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar, waar wij deel van uit maken, trof maatregelen om de hinder van deze werkzaamheden te beperken. Hierbij ging het vooral om het tijdig voorlichten van weggebruikers en het aangeven van omleidingsroutes. 

Bereikbare werkplek

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met de gemeenten op Voorne-Putten en de gemeente Rotterdam aan alternatieven voor de auto voor het woon-werkverkeer. De Maasvlaktehopper, een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, zette in 2023 de groeiende trend voort. Hierdoor zijn werkplekken in het westelijk havengebied ook bereikbaar voor (potentiële) medewerkers die niet over een auto beschikken.

Maasvlaktehopper

We zorgen samen met de gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor personenvervoer over water. Tussen de Marconistraat en RDM varen inmiddels elektrisch aangedreven watertaxi’s. Daarnaast is voor vraaggestuurd vervoer al één waterstof-watertaxi operationeel.

Bereikbaarheid op langere termijn

De aanleg van de Maas-Deltatunnel en het doortrekken van de A16 bij Rotterdam zijn naar verwachting respectievelijk in 2024 en 2025 klaar. De Maas-Deltatunnel gaat een positieve impact hebben op de bereikbaarheid van het westelijk havengebied. We werken actief samen met de regio om het OV-systeem hier goed op aan te sluiten. Helaas besloot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2023 de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem voor onbepaalde tijd uit te stellen. Aanpassingen aan de Van Brienenoordcorridor vinden later plaats.

Vanwege de toenemende verkeersdruk in de regio werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met partijen in Maasdijk, Moerdijk en Barendrecht om hubs te realiseren die het mogelijk maken containervervoer buiten de drukte om over de weg uit te voeren.

Digitalisering en innovatie

Delen van data

Digitalisering en innovatie zijn belangrijk om het wegverkeer efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Portbase werken we onder de noemer 'Port alert' samen om stapsgewijs verdere efficiencyverbeteringen door te voeren in de containerlogistiek. Dit gebeurt op meerdere plekken in de keten. De basis hiervoor ligt in de bereidheid van ketenpartijen tot het delen van data. Dat is een cruciale succesfactor die om blijvende aandacht vraagt.

Verduurzamen van het wegverkeer

Naast het stimuleren van het gebruik van spoor en binnenvaart, realiseerden we in de Waalhaven samen met partners elektrische laadinfrastructuur voor het vrachtverkeer. Daarnaast werken we in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam aan laadinfra voor licht verkeer. We werken ook aan laadinfrastructuur op de Maasvlakte, te gebruiken door vrachtwagens en voor bouwmaterieel.

Super EcoCombi zorgt voor CO2-reductie

Samen met onder meer TLN, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en marktpartijen werkten we aan een proef die zich deels zal richten op het wegtransport van/naar de haven. De SEC is een nieuwe vrachtwagencombinatie bestaande uit een trekker met twee 13,60 meter trailers die via een dolly verbonden zijn. Eén SEC kan daarmee dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als twee reguliere 16,5 meter combinaties. De SEC is hiermee een belangrijk middel in het terugdringen van de CO2-reductie voor de transportsector.