Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18. Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2023 bedraagt 0,2 miljoen euro (2022: 9,6 miljoen euro). De mutatie wordt met name veroorzaakt door de premie voor de garantieregeling inzake Porthos die aan het Rijk betaald is en doorbelast is aan HbR CCS B.V. (7,3 miljoen euro). Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar deelnemingen. Voor een overzicht van de deelnemingen zie 22 ‘Overzicht deelnemingen’.