Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Klokkenluidersregeling

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op basis van zijn kernwaarden gedragsregels in een bedrijfscode (bedrijfscode-havenbedrijf-rotterdam.pdf (portofrotterdam.com)) vastgelegd. Bij het vermoeden van een misstand, ongewenst gedrag of niet integer handelen, kunnen medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam op diverse manieren hiervan melding maken, onder meer via meldingklokkenluider@portofrotterdam.com (link stuurt een email). Derden kunnen ook direct via dit mailadres en via klokkenluidersmelding een vermoeden van misstand melden.

De klachtencommissie behandelt een gemeld vermoeden van misstand (klokkenluidersmelding) en klacht in relatie tot ongewenst gedrag of niet integer handelen. De Klachtencommissie behandelt geen rechtspositionele conflicten. Daarvoor hebben we de procedure ‘Beroep indienen in relatie tot rechtspositioneel besluit’ van de Beroepscommissie. Het doel van de Klachtencommissie is een bijdrage te leveren aan goede sociale verhoudingen, bescherming van individuele belangen en het Havenbedrijf Rotterdam en bij het optreden van ongewenst gedrag. Onze medewerkers kunnen ook terecht bij vertrouwenspersonen binnen het Havenbedrijf Rotterdam. 

De Klokkenluidersregeling moedigt medewerkers aan om klachten of ongewenst gedrag binnen de organisatie te melden. Dit kan via de leidinggevende, die het vervolgens meldt bij de secretaris van de klachtencommissie of via de vertrouwenspersoon, die het vervolgens meldt bij de secretaris van de klachtencommissie of direct bij de secretaris van de klachtencommissie.

Een klachtencommissie houdt een dossier bij met het aantal meldingen, de aard van de meldingen, het verrichte onderzoek en het advies aan de Algemene directie. In 2023 is er één melding ontvankelijk verklaard en dat was reden om een onderzoek uit te voeren. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam onjuist zouden hebben gehandeld.