Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.8 Global reporting initiative content index

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gerapporteerd conform de GRI Standards voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

Categorie / code

Verwijzing 2023

Omissie

GRI 2:

General disclosures 2021

  

2-1

Organizational details

Colofon, Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, Bestuursstructuur en governance

 

2-2

Entities included in the organization’s sustainability reporting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Scope van het jaarverslag

 

2-3

Reporting period, frequency and contact point

Scope van het jaarverslag, Colofon, Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 

2-4

Restatements of information

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 

2-5

External assurance

Assurancerapport van de onafhankelijke accountant, Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

 

2-6

Activities, value chain, and other business relationships

Profiel van het Havenbedrijf Rotterdam, Mensenrechten en arbeidsrechten, Financiele resultaten en overslag, Balans, Winst- en verliesrekening, KPI's, Kerncijfers

 

2-7

Employees

Kerncijfers, Medewerkers en organisatie

Niet van toepassing: Seizoensinvloeden op onze werkpopulatie. Wij hebben een stabiele werkpopulatie

2-8

Workers who are not employees

Kerncijfers, Medewerkers en organisatie

 

2-9

Governance structure and composition

Bestuursstructuur en governance, Personalia Algemene directie, Personalia van de Raad van CommissarissenDiversiteit en inclusiviteit

 

2-10

Nomination and selection of the highest governance body

Bestuursstructuur en governance

 

2-11

Chair of the highest governance body

Bestuursstructuur en governance

 

2-12

Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts

Bestuursstructuur en governanceBezoldiging commissarissen en bestuurdersRisicomanagement, Bedrijfscode

 

2-13

Delegation of responsibility for managing impacts

Scope van het jaarverslag, Bestuursstructuur en governance, Risicomanagement

 

2-14

Role of the highest governance body in sustainability reporting

Toelichting op het jaarverslag, assurancerapport van de onafhankelijke accountant

 

2-15

Conflicts of interest

Bestuursstructuur en governance, risicomanagement, Mensenrechten en arbeidsrechten, Bedrijfscode

 

2-16

Communication of critical concerns

Klokkenluidersregeling, Bestuursstructuur en governance

 

2-17

Collective knowledge of the highest governance body

Bericht van de raad van Commissarissen, Bestuursstructuur en governance

 

2-18

Evaluation of the performance of the highest governance body

Bestuursstructuur en governance, Bezoldiging commissarissen en bestuurders

 

2-19

Renumeration policies

Bezoldiging commissarissen en bestuurders

 

2-20

Process to determine renumeration

Bezoldiging commissarissen en bestuurders, Bestuursstructuur en governance

 

2-21

Annual total compensation ratio

Bezoldiging commissarissen en bestuurders

 

2-22

Statement on sustainable development strategy

Voorwoord Algemene directie, Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductie

 

2-23

Policy commitments

Bestuursstrucuur en Corporate governance, Bedrijfscode

 

2-24

Embedding policy commitments

Bestuursstructuur en governance, risicomanagement, Mensenrechten en arbeidsrechten, Bedrijfscode

 

2-25

Process to remediate negative impacts

Mensenrechten en arbeidsrechten, Bedrijfscode

 

2-26

Mechanisms for seeking advice and raising concerns

Klokkenluidersregeling

 

2-27

Compliance with law an regulations

Klokkenluidersregeling

 

2-28

Membership associations

Een selectie van onze lidmaatschappen: World business council for sustainable development (WBCSD) , ICC (International Chamber of Commerce) en van IAPH (International Association of Ports and Harbors). VNO-NCW, European Sea Ports Association, Hydrogen Europe, Bundesverband Deuytsche Binnenschiffffahrt, Deutsche Verkehrsforum, European Logistics forum
Nederland Maritiem Land, Nederlandse Vereniging voro Binnenhavens, Netherlands British Chambers of Commerce, Association Internationale Villes et Ports, EVO, Logistieke Alliantie, European Grouping for Territorial Cohesion-Rhine alpine, Duits Nederlandse handelskamer, Verein für europäische Binnenschifffahrt unf Wasserstrassen, International Association of Ports and harbours, Sea LNG,, World Ports Climate Action Porgramme, Brancheorganisatie voor Zeehavens, Duits-Nederlandse Handelskamer, Holland House Brussel, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

 

2-29

Approach to stakeholderengagement

Stakeholderbetrokkenheid, Hoe wij waarde creëren, Draagvlak haven

 

2-30

Collective bargaining agreements

Kerncijfers

 
 

Material topics

  

3-1

Proces to determine material topics

Toelichting op het jaarverslag

 

3-2

List of material topics

Toelichting op het jaarverslag

 
    
 

Management of material topics:

  

3-3

Energietransitie

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Risicomanagement, Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductie, Hoe wij waarde creëren, Toelichting bij de KPI's

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Trends en toekomst, Risicomanagement, Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductieToelichting bij de KPI's

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Trends en toekomst, Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductieToelichting bij de KPI's

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductie, Hoe wij waarde creëren, Toelichting bij de KPI's

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductie, KPI'sKerncijfers - CO2-uitstoot

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Voortvarend werken aan de energietransitie, Onze eigen ambities op CO2-reductie, Stakeholderbetrokkenheid

 

302-1

Energy consumption within the organization

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-2

Energy consumption outside of the organization

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-3

Energy intensity

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-4

Reduction of energy consumption

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

Kerncijfers - Energieverbruik

 

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Onze eigen ambities op CO2-reductie

 

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Onze eigen ambities op CO2-reductie

 

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Onze eigen ambities op CO2-reductie

 

305-4

GHG emissions intensity

Onze eigen ambities op CO2-reductie

 

305-5

Reduction of GHG emissions

Onze eigen ambities op CO2-reductie

 

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

 

Niet beschikbaar: Niet relevant voor onze operaties

305-7

Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions

Gezonde omgeving, In het kort - Environment

 
    

3-3

Nautische Veiligheid

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Veiligheid, Risicomanagement, Mensenrechten en arbeidsrechten, Toelichting bij de KPI's - Nautische veiligheid

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Veiligheid, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Nautische veiligheid

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Veiligheid, Toelichting bij de KPI's - Nautische veiligheid

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Veiligheid, Hoe wij waarde creëren, Toelichting bij de KPI's - Nautische veiligheid

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Veiligheid, KPI's, Kerncijfers, Toelichting bij de KPI's - Nautische veiligheid

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Veiligheid, Toelichting bij de KPI's - Nautische veiligheid

 
    

3-3

Arbeidsveiligheid

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Arbeidsveiligheid, Risicomanagement, Mensenrechten en arbeidsrechten, Toelichting bij de KPI's - Arbeidsveiligheid

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Arbeidsveiligheid, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Arbeidsveiligheid

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Arbeidsveiligheid, Toelichting bij de KPI's - Arbeidsveiligheid

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Arbeidsveiligheid, Hoe wij waarde creëren, Toelichting bij de KPI's - Arbeidsveiligheid

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Arbeidsveiligheid, KPI's, Toelichting bij de KPI's - Arbeidsveiligheid

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Arbeidsveiligheid, Toelichting bij de KPI's - Arbeidsveiligheid

 

403-1

Occupational health and safety management system

Arbeidsveiligheid

 

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

Arbeidsveiligheid

 

403-3

Occupational health services

Arbeidsveiligheid

 

403-4

Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety

Arbeidsveiligheid

 

403-5

Worker training on occupational health and safety

Arbeidsveiligheid

 

403-6

Promotion of worker health

Arbeidsveiligheid

 

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships

Arbeidsveiligheid

 

403-8

Workers covered by an occupational health and safety management system

Arbeidsveiligheid

 

403-9

Work-related injuries

Arbeidsveiligheid, kerncijfers

 

403-10

Work-related ill health

Arbeidsveiligheid, Medewerkers en organisatie, Beroepsziekte met dodelijke afloop: geen

Niet beschikbaar: gegevens over beroepsziekten van niet medewerkers, deze registeren we niet en lopen via de partij via wie wij hen inhuren.

    

3-3

Kwaliteit haveninfrastructuur

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Kwaliteit haveninfrastructuur, Risicomanagement, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Toelichting bij de KPI's - Kwaliteit haveninfrastructuur

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Kwaliteit haveninfrastructuur, Risicomanagement, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Toelichting bij de KPI's - Kwaliteit haveninfrastructuur

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Kwaliteit haveninfrastructuur, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Toelichting bij de KPI's - Kwaliteit haveninfrastructuur

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Kwaliteit haveninfrastructuur, Risicomanagement, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Toelichting bij de KPI's - Kwaliteit haveninfrastructuur

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Kwaliteit haveninfrastructuur, KPI's, Toelichting bij de KPI's - Kwaliteit haveninfrastructuur

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Kwaliteit haveninfrastructuur, Toelichting bij de KPI's - Kwaliteit haveninfrastructuur

 
    

3-3

Ondermijnende criminaliteit

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Ondermijnende criminaliteit, Risicomanagement, Mensenrechten en arbeidsrechten, Toelichting bij de KPI's - Ondermijnende criminaliteit

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Ondermijnende criminaliteit, Risicomanagement, Mensenrechten en arbeidsrechten, Toelichting bij de KPI's - Ondermijnende criminaliteit

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Ondermijnende criminaliteit, Mensenrechten en arbeidsrechten, Toelichting bij de KPI's - Ondermijnende criminaliteit

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Ondermijnende criminaliteit, Risicomanagenent, Mensenrechten en arbeidsrechten, Toelichting bij de KPI's - Ondermijnende criminaliteit

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Ondermijnende criminaliteit, KPI's, Toelichting bij de KPI's - Ondermijnende criminaliteit

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Ondermijnende criminaliteit, Toelichting bij de KPI's - Ondermijnende criminaliteit

 
    

3-3

Cybersecurity HbR

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Cybersecurity, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Cybersecurity

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Cybersecurity, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Cybersecurity

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Cybersecurity, Toelichting bij de KPI's - Cybersecurity

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Cybersecurity, Toelichting bij de KPI's - Cybersecurity

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Cybersecurity, KPI's, Toelichting bij de KPI's - Cybersecurity

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Cybersecurity, Toelichting bij de KPI's - Cybersecurity

 
    

3-3

Klantwaardering

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Klantwaardering, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Klantwaardering

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Klantwaardering, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Klantwaardering

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Klantwaardering, Toelichting bij de KPI's - Klantwaardering

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Klantwaardering, Toelichting bij de KPI's - Klantwaardering

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Klantwaardering, KPI's, Toelichting bij de KPI's - Klantwaardering

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Klantwaardering, Toelichting bij de KPI's - Klantwaardering

 
    

3-3

Draagvlak haven

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Draagvlak haven, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Draagvlak haven

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Draagvlak haven, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Draagvlak haven

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Draagvlak haven, Toelichting bij de KPI's - Draagvlak haven

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Draagvlak haven, Toelichting bij de KPI's - Draagvlak haven

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Draagvlak haven, KPI's, Toelichting bij de KPI's - Draagvlak haven

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Draagvlak haven, Toelichting bij de KPI's - Draagvlak haven

 
    

3-3

Aantrekkelijke en gezonde omgeving

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Gezonde omgeving, Natuur in de haven, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Aantrekkelijke en gezonde omgeving

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Gezonde omgeving, Natuur in de haven, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Aantrekkelijke en gezonde omgeving

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Gezonde omgeving, Natuur in de haven, Toelichting bij de KPI's - Aantrekkelijke en gezonde omgeving

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Gezonde omgeving, Natuur in de haven, Hoe wij waarde creëren, Toelichting bij de KPI's - Aantrekkelijke en gezonde omgeving

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Gezonde omgevingToelichting bij de KPI's - Aantrekkelijke en gezonde omgeving

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Gezonde omgeving, Toelichting bij de KPI's - Aantrekkelijke en gezonde omgeving

 

304-1

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

Gezonde omgeving, Natuur in de haven

 

304-2

Significant impacts of activities, products and services on biodiversity

Gezonde omgeving

 

304-3

Habitats protected or restored

Gezonde omgeving

 

304-4

IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations

Natuur in de haven

 
    

3-3

Ruimte voor transitie

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Ruimte voor transitie, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Ruimte voor transitie

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Ruimte voor transitie, Risicomanagement, Toelichting bij de KPI's - Ruimte voor transitie

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Ruimte voor transitie, Toelichting bij de KPI's - Ruimte voor transitie

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Ruimte voor transitie, Hoe wij waarde creëren, Toelichting bij de KPI's - Ruimte voor transitie

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Ruimte voor transitie

Niet beschikbaar: We werken aan een doelstelling op dit thema.

 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Ruimte voor transitie, Toelichting bij de KPI's - Ruimte voor transitie

 
    
 

Other special disclosures

  

201-1

Direct economic value generated and distributed

Jaarrekening

 

201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

JaarrekeningTaskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

 

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans

Jaarrekening, Mensenrechten en arbeidsrechten

 

201-4

Financial assistance received from government

Jaarrekening, Bestuursstructuur en governance

 

207-1

Approach to tax

Fiscaal beleid

 

207-2

Tax governance, control, and risk management

Fiscaal beleid

 

207-3

Stakeholder engagement and management of concerns related to tax

Fiscaal beleid

 

207-4

Country-by-country reporting

Fiscaal beleid

 

401-1

New employee hires and employee turnover

Kerncijfers - Mens en organisatie

 

401-2

 

Er wordt geen onderscheid in beloning tussen fulltime medewerkers en parttime medewerkers gemaakt

 

401-3

Parental leave

Aantal medewerkers met ouderschapsverlof in 2023: 104 medewerkers (71 man, 33 vrouw)

Niet beschikbaar: We hebben geen inzicht in wie er in aanmerking kan komen voor ouderschapsverlof en wie er binnen het jaar uitdienst gaat na het opnemen van ouderschapsverlof.

404-1

Average hours of training per year per employee

 

Niet beschikbaar: We hebben geen inzicht in het aantal uren training per medewerker.

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

Medewerkers en organisatie

 

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

In totaal hebben 1.284 (96,4%) medewerkers een functioneringsgesprek gehad. Dat is iets minder dan het aantal medewerkers op 31 december 2023. Dat verschil komt doordat medewerkers die na 1 oktober zijn gestart geen “formulier” meer krijgen, omdat ze niet formeel beoordeeld worden over dat jaar, daarvoor waren ze te kort in dienst in 2023.

 

405-1

Diversity of governance bodies and employees

Kerncijfers; RvC leden vallen in de categorie > 50 jaar.

 

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Uit een recente analyse is gebleken dat een gender paygap niet te verklaren is door geslacht. Door een externe partij is een audit uitgevoerd op de gehanteerde methodiek en de conclusie is dat de gender pay gap analyse correct is uitgevoerd.

 

406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

Er zijn in 2023 geen meldingen ontvangen die een relatie hadden met discriminatie.